Webmail E-learningISVUStudomat

Početak akademske godine 2017./2018.

Nastava na Veleučilištu u Šibeniku u akademskoj godini 2017./2018. započinje u ponedjeljak, 2. listopada 2017., prema objavljenom rasporedu predavanja po studijima.

Pozivaju se studenti prve godine preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta  na uvodnu riječ dekana Ivana Malenice, mag. iur., v. pred., koja će se održati u ponedjeljak, 2. listopada 2017. u 12:00 sati u predavaonici A Veleučilišta u Šibeniku.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi