Webmail E-learningISVUStudomat

Rang liste za upis na specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

Rang liste za upis na specijalistički diplomski stručni studij  Menadžment u akademskoj godini 2017./2018. mogu se preuzeti pod linkovima:

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi