Webmail E-learningISVUStudomat

Time to Move 2017.

Udruga mladih ”Mladi u Europskoj uniji” održati će predavanje na Veleučilištu u Šibeniku u sklopu Eurodesk-ove kampanje Time to Move 2017.

Kampanja Time to Move organizira se svake godine u 34 Europske zemlje te traje kroz cijeli listopad. Cilj kampanje je informirati mlade o prilikama u Europi i šire te ih potaknuti na cjeloživotno učenje i mobilnost kako bi ojačali vještine koje će mlade Europske građane učiniti kompetitivnijima na tržištu rada. Predavanje će održati članovi udruge mladih ”Mladi u EU” zajedno s volonterom iz Palestine Burhanom al-Amoudiem koji će govoriti o svojim iskustvima za vrijeme Europske volonterske službe u Šibeniku.

Predavanje će se održati u petak 20. listopada 2017. godine s početkom u 11.00 sati u predavaonici A. Predavanju će prethoditi info pult u holu Veleučilišta u Šibeniku na kojem će se mladi moći informirati o trenutnim programima i inicijativama za mlade.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi