Webmail E-learningISVUStudomat

Javno predavanje „Katalonija i pravo na neovisnost?“

Katalonija i pravo na neovisnost- (1)

Dana 30. listopada 2017. s početkom u 12:00 sati, u dvorani B Veleučilišta, na kolegiju Osnove međunarodnog prava, dr. sc. Ljubo Runjić, v. pred., održat će javno predavanje pod nazivom „Katalonija i pravo na neovisnost?“

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi