Webmail E-learningISVUStudomat

Odluka o dodjeli stipendija izvrsnim studentima

Na temelju članka 36. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, a u svezi s dodjeljivanjem stipendija izvrsnim studentima Veleučilišta za akademsku godinu 2017./2018., dekan Ivan Malenica, mag. iur., v. pred. dana 30. listopada 2017. donio je Odluku o dodjeli stipendija izvrsnim studentima.

Objavljeno u Novosti veleučilišta