Webmail E-learningISVUStudomat

Odluka o dodjeli stipendija izvrsnim studentima

Na temelju članka 36. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, a u svezi s dodjeljivanjem stipendija izvrsnim studentima Veleučilišta za akademsku godinu 2017./2018., dekan Ivan Malenica, mag. iur., v. pred. dana 30. listopada 2017. donio je Odluku o dodjeli stipendija izvrsnim studentima.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi