Webmail E-learningISVUStudomat

Gostujuće predavanje na kolegiju “Matematika”

U ponedjeljak 06.11.2017. na preddiplomskom stručnom studiju Promet gostujuće predavanje u sklopu kolegija Matematika održati će prof.dr.sc. Nikola Koceić Bilan sa Sveučilišta u Splitu. Predavanje na temu limesa i neprekidnosti funkcija održati će se u vremenu od 10.00 – 13.00 sati u predavaonici O.

Nikola Koceić Bilan

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi