Webmail E-learningISVUStudomat

Obavezni sistematski pregled

Od ponedjeljka 20. studenoga 2017. započinju obavezni sistematski pregledi za studente koji su na stručni studij Veleučilišta upisani po prvi puta u akademsku godinu 2017./2018. Pregled će se održati u Domu zdravlja Šibenik, a studenti sa sobom na pregled moraju donijeti zdravstvenu iskaznicu i indeks. Popis studenata nalazi se na oglasnoj ploči referade.

sistematski[1050]

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi