Webmail E-learningISVUStudomat

Gostujuće predavanje na kolegiju “Prehrana u turizmu”

U srijedu 29.11.2017. u 11.30 h gost predavač biti će magistra kineziologije Ivana Žonja, u sklopu kolegija Prehrana u turizmu na 1. godini specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment. Tema predavanja je “Važnost prehrane u športskoj izvedbi”

Ivana Žonja rođena je 18.05.1978. godine u Šibeniku, a od svoje 4. godine aktivno se bavi sportskom gimnastikom. Najbolji ostvareni sportski rezultat bio je prvakinja Hrvatske. Završila je srednju medicinsku školu, a nakon tog Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu. Radi kao profesor tjelesne i zdravstvene kulture u Osnovnoj školi Fausta Vrančića u Šibeniku.

Ivana Žonja

Objavljeno u Novosti veleučilišta