Webmail E-learningISVUStudomat

Rezultati natječaja za upis na Oracle Academy

Temeljem zaprimljenih prijava za prethodno objavljeni Natječaj za upis studenata na obrazovne programe Oracle akademije Veleučilišta u Šibeniku, u akademskoj godini 2017./2018. objavljuje se popis upisanih studenata prema tablici 1 i raspored webinara prema tablici 2.

Popis upisanih studenata i popis webinara nalazi se na linku Rezultati natječaja za upis na Oracle Academy

Objavljeno u Novosti veleučilišta