Webmail E-learningISVUStudomat

Rezultati natječaja za upis na Oracle Academy

Temeljem zaprimljenih prijava za prethodno objavljeni Natječaj za upis studenata na obrazovne programe Oracle akademije Veleučilišta u Šibeniku, u akademskoj godini 2017./2018. objavljuje se popis upisanih studenata prema tablici 1 i raspored webinara prema tablici 2.

Popis upisanih studenata i popis webinara nalazi se na linku Rezultati natječaja za upis na Oracle Academy

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi