Webmail E-learningISVUStudomat

Svečana promocija u HNK Šibenik (16.12.2017. u 11:00 sati)

U subotu,  16. prosinca 2017. u Hrvatskom narodnom kazalištu Šibenik s početkom u 11.00 sati održati će se svečana promocija:

  • 51 stručnog prvostupnika ekonomije koji su na Veleučilištu u Šibeniku završili preddiplomski stručni studij Menadžment,
  • 23 stručnih prvostupnika inženjera prometa koji su na Veleučilištu u Šibeniku završili preddiplomski stručni studij Promet,
  • 24 stručnih prvostupnika javne uprave koji su na Veleučilištu u Šibeniku završili preddiplomski stručni studij Upravni studij,
  • 23 stručnih specijalista ekonomije koji su na Veleučilištu u Šibeniku završili specijalistički diplomski stručni studij Menadžment.

promocija2

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi