Webmail E-learningISVUStudomat

Odabir mentora završnog rada

Temeljem Odluke Stručnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku mentori završnih radova mogu biti svi nastavnici koji izvode nastavu na stručnim studijima Veleučilišta u Šibeniku. Studenti putem ISVU studomata u modulu „Završetak studija“ vrše odabir mentora. Odabir je moguće izvršiti do najkasnije 9. veljače 2018., a nakon potvrde od strane mentora, studenti do 16. veljače 2018. (do kraja termina testiranja zimskog semestra) u referadu trebaju dostaviti odobreni obrazac ZR-1 na preddiplomskoj, odnosno DR-1 na diplomskoj razini studija.

Hodogram postupka izbora teme i mentora

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi