Webmail E-learningISVUStudomat

Radionica za studente druge i treće godine preddiplomskog stručnog studija Promet: “Primjena Geografsko-informacijskog sustava u prometu”

Preddiplomski stručni studij Promet Veleučilišta u Šibeniku u okviru kolegija “Prometna logistika”, “Operacijska istraživanja u prometu”, te “Tehnologija i organizacija cestovnog prometa”, u petak 12.01.2018. za studente druge i treće godine studija organizira radionicu pod nazivom “Primjena Geografsko-informacijskog sustava u prometu“. Radionica će pružiti uvid u Geografsko-informacijski sustav kroz primjere njegove implementacije, mogućnosti i potencijala upotrebe u izradi prometnih projekata, studija te znanstvenih i stručnih istraživanja u području tehnologije prometa.

Radionicu za studente održati će dr. sc. Damir Budimir sa Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, koji je sudjelovao na izradbi mnogobrojnih projekata i studija koji su uključivali i primjenu Geografsko-informacijskog sustava (Analiza prometne signalizacije i sigurnosti prometa na autocesti Rijeka – Zagreb; Studija zaštitnih cestovnih sustava, ograde protiv zasljepljivanja i demontažne odbojne ograde na službenim cestovnim prijelazima na autocestama A1, A4 i A7; Sustav za Optimizaciju Ruta u Dinamičkom Transportnom Okruženju; Kartiranje i verifikacija prometne signalizacije primjenom računarskog vida i satelitske navigacije; Izrada digitalnog video katastra infrastrukturnih lučkih objekata Lučke uprave Rijeka i dr.).

Damir_Budimir-v1

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi