Webmail E-learningISVUStudomat

Radionice “Moj profesionalni identitet” i “Šeširi za kreativno razmišljanje”

Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) Šibenik u suradnji sa Veleučilištem u Šibeniku u siječnju organizira dvije radionice: “Moj profesionalni identitet”, koja će se održati 10. siječnja 2018. na Veleučilištu  u Šibeniku u 11:00 sati  i “Šeširi za kreativno razmišljanje”, koja će se održati 25. siječnja 2018. u 12:00 sati u prostorijama CISOK-a u Šibeniku.

Screenshot_1

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi