Webmail E-learningISVUStudomat

Upisi na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Šibeniku

Prijave kandidata za upis na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Šibeniku u akademskoj godini 2018./2019. temeljem javnog natječaja započet će 1. veljače 2018. godine u 09:00 sati putem stranice www.postani-student.hr.

Rangiranje kandidata provodi se temeljem vrednovanja ocjena iz srednje škole i rezultata ostvarenih na državnoj maturi (od kandidata se traži minimalno B razina iz predmeta obuhvaćenih obveznim dijelom državne mature). Kandidati koji su završili najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine te kandidati koji su završili obrazovanje izvan Republike Hrvatske mogu polagati ispite državne mature, ali na studijskih program mogu se prijaviti i ako ne polože ispite državne mature, no u tom slučaju ne dobivaju bodove koji se odnose na taj dio vrednovanja.

Državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u Republici Hrvatskoj imaju pravo na visoko obrazovanje pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani (pravo na upis u kvoti, plaćanje školarine odnosno subvenciju participacije u troškovima studija, stipendiju i druga prava).

Više informacija o uvjetima upisa kandidati mogu dobiti od prodekanice za nastavu mr.sc. Tanja Radić Lakoš, v.pred. (tanja@vus.hr) ili na Danima otvorenih vrata Veleučilišta u Šibeniku koji će se održati 15. veljače 2018.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi