Webmail E-learningISVUStudomat

Stručna radionica VUŠ GDPR day

Danas, 6. veljače 2018. u dvorani K Veleučilišta u Šibeniku, u suradnji sa GDPR Institute i PRAGMATEKH Business throught technology održan je VUŠ GDPR day – stručna radionica o problematici usklađivanja poslovanja sa novom EU Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka – GDPR (engl. General Data Protection Regulation), koja se počinje primjenjivati od 25. svibnja 2018. Edukacija je bila namijenjena voditeljima zbirki osobnih podataka, voditeljima i djelatnicima pravnih službi, direktorima trgovačkih društava, javnih poduzeća i voditeljima sektora u trgovačkim društvima, javnim poduzećima i javnoj upravi, ali i drugim zainteresiranim osobama.

O raznim pravnim, poslovnim i drugim aspektima primjene EU Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka predavanja su održali diplomirana pravnica Anita Šlogar i poslovni konzultanti Danko Pigac i Igor Strmečki.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi