Webmail E-learningISVUStudomat

Testiranje zimskog semestra i upis u ljetni semestar akademske godine 2017./2018.

Ovjeru (testiranje) zimskog semestra dužni su obaviti svi studenti Veleučilišta upisani u zimski semestar tekuće akademske godine. Uvjet za ovjeru semestra su potpisi u indeksu iz svih kolegija koje je student upisao u zimskom semestru. Paralelno s ovjerom semestra svi studenti dužni su upisati se u ljetni semestar.

Testiranje i upis provoditi će se u uredovno vrijeme u studentskoj referadi od 19. – 23. veljače 2018.

Studenti preddiplomskog i specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment tada će upisati i izborne predmete ljetnog semestra (istaknuti su na oglasnoj ploči). Veličina grupe studenata na izbornim predmetima ograničena je sukladno Odluci Vijeća odjela menadžmenta.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi