Webmail E-learningISVUStudomat

Odluke o Linearnom modelu studiranja i Troškovima upisa, participaciji i školarini

Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na svojoj 6. sjednici održanoj dana 8. veljače 2018. donijelo je Odluku o linearnom modelu studiranja na Veleuečilištu u ŠibenikuOdluku o troškovima upisa, participaciji redovitih studenata u troškovima studija i školarini izvanrednih studenata.

Odluke će se primjenjivati  na upise u akademsku godinu: 2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi