Webmail E-learningISVUStudomat

Tjedan cjeloživotnog učenja

Veleučilište u Šibeniku poziva sve studente na Tjedan cjeloživotnog učenja!

U četverodnevnom programu studenti će imati priliku steći praktična znanja o pravilnom predstavljanju poslodavcima, pisanju životopisa i F&B menadžmentu. Studentima koji su zainteresirani za ulazak u poduzetništvo,  perspektive u poduzetničkim vodama predstavit će Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije i lokalne akcijske grupe (LAG) “More” i “Krka”.

plakat za fb

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi