Webmail E-learningISVUStudomat

Javno predavanje (09. ožujka 2018.)

Dana 9. ožujka 2018. godine, u 18:00 sati u dvorani “B” Veleučilišta u Šibeniku održat će se javno predavanje na temu “Zračna luka Šibenik kao generator turističkog razvoja Šibensko – kninske županije”. Javno predavanje u organizaciji Veleučilišta u Šibeniku održat će Hrvoje Zekanović, prof.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi