Webmail E-learningISVUStudomat

Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2018./2019. (ljetni upisni rok)

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07) i članka 93. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, Veleučilite u Šibeniku raspisuje Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta u Šibeniku u akademskoj godini 2018. – 2019.

Objavljeno u Novosti veleučilišta