Webmail E-learningISVUStudomat

Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2018./2019. (ljetni upisni rok)

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07) i članka 93. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, Veleučilite u Šibeniku raspisuje Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta u Šibeniku u akademskoj godini 2018. – 2019.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi