Webmail E-learningISVUStudomat

Natječaj za izbor studenta demonstratora na kolegiju Operacijski menadžment

Na temelju članka 45. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, a u vezi sa člankom 5. Pravilnika o dmenostraturama, raspisuje se Natječaj za izbor studenta demonstratora na kolegiju Operacijski menadžment.

Zainteresirani studenti mogu se prijaviti do 15. ožujka 2018. godine.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi