Webmail E-learningISVUStudomat

Novi Pravilnik o nagradama i priznanjima na Veleučilištu u Šibeniku

Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na svojoj 7. sjednici održanoj 6. ožujka 2018. godine usvojilo je novi Pravilnik o nagradama i priznanjima na Veleučilištu u Šibeniku.

Pravilnik stupa na snagu dana 15. ožujka 2018. godine.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi