Webmail E-learningISVUStudomat

Novi Pravilnik o nagradama i priznanjima na Veleučilištu u Šibeniku

Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na svojoj 7. sjednici održanoj 6. ožujka 2018. godine usvojilo je novi Pravilnik o nagradama i priznanjima na Veleučilištu u Šibeniku.

Pravilnik stupa na snagu dana 15. ožujka 2018. godine.

Objavljeno u Novosti veleučilišta