Webmail E-learningISVUStudomat

Veleučilište u Šibeniku apliciralo na ESF natječaj s projektom “VUŠ-ENTER INTER !

Veleučilište u Šibeniku prijavilo je projekt pod nazivom „VUŠ- ENTER INTER“ na natječaj Europskog socijalnog fonda – „Internacionalizacija visokog obrazovanja“, koji se financira iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“. Partneri na projektu su JU Razvojna agencija Šibensko-kninske županije i Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ iz Šibenika.

Glavni cilj projekta je izrada diplomskog studijskog programa „Primijenjeno računarstvo“ koji bi se izvodio i na engleskom jeziku za strane studente. Planirani trošak provedbe projekta je 1.133,797,00 kn.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi