Webmail E-learningISVUStudomat

Najava gostujućeg predavanja – doc.dr.sc. Boris Dorbić, pred.

U sklopu kolegija Tehnologija hrane i pića u ponedjeljak 16.04.2018. nastavu će održati gost predavač doc.dr.sc. Boris Dorbić, pred. sa Veleučilišta Marko Marulić u Kninu, na temu ” Biološko-kemijske i tehnološke karakteristike aromatičnog bilja” u trajanju od 4 sata predavanja.

Objavljeno u Novosti veleučilišta