Webmail E-learningISVUStudomat

OBAVIJEST O GOSTUJUĆEM PREDAVANJU – Emilija Friganović dipl.ing. preh. teh., v.pred.

U sklopu kolegija Tehnologija hrane i pića, u ponedjeljak 23.04.2018. godine, gost predavač Emilija Friganović dipl.ing. preh. teh., v.pred. sa Veleučilišta Marko Marulić u Kninu , održati će 2 sata predavanja na temu “Funkcionalni pekarski proizvodi”.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi