Webmail E-learningISVUStudomat

Dodjela Dekanove nagrade najboljim studentima VUŠ-a u prethodnoj akademskoj godini

Povjerenstvo za dodjelu Dekanove nagrade utvrdilo je najbolje studente Veleučilišta u Šibeniku u akademskoj godini 2016./2017. na temelju službene evidencije uspjeha studenata u ISVU, a u vezi s Pravilnikom o nagradama i priznanjima na Veleučilištu u Šibeniku.

Listu studenata za dodjelu Dekanove nagrade možete vidjeti na linku Zapisnik_Dekanova nagrada 2016-2017.

Student koji smatra da su u Zapisniku pogrešno utvrđene činjenice za dodjelu Dekanove nagrade ili učinjeni drugi propusti može uložiti Prigovor na zapisnik na protokol Veleučilišta u roku od 8 dana od dana objave zapisnika na web stranici Veleučilišta. Ukoliko student ne želi primiti Dekanovu nagradu, o tome je dužan bez odgode obavijestiti Povjerenstvo za dodjelu Dekanove nagrade.
Čestitamo nagrađenima!

dekanove nagrade 2014.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi