Webmail E-learningISVUStudomat

NAJAVA GOSTUJUĆEG PREDAVANJA – Ana Bijelić univ. spec. poslovne ekonomije

Ana Bijelić univ. spec. poslovne ekonomije i integrativna terapeutkinja za tjelesno orijentiranu i ekspresivnu art terapiju održati će gostujuće predavanje: “Osobne granice u poslovnoj komunikaciji” za studente 2. godine preddiplomskog stručnog studija Upravni studij iz kolegija Engleski jezik 2.

Predavanje će se održati u četvrtak, 17. svibnja 2018. u 9:00 sati, u predavaonici F.

Kada govorimo da trebamo prostora, da trebamo odrediti odgovornosti ili da se trebamo znati bolje postaviti u određenim situacijama ustvari govorimo o postavljanju granica. Preduvjet postavljanja granica je da smo u mogućnosti prepoznati i reći drugima kada se ponašaju na nama neprihvatljiv način, no također da znamo i kada mi ne poštujemo druge svojim ponašanjem.
Postavljanje granica je jednako važno kako u osobnom tako i u poslovnom životu jer nam zdravo postavljene granice otvaraju put prema boljoj i kvalitetnijoj komunikaciji prvo sa sobom pa onda i okruženju u kojem se nalazimo.

sosiologi-komunikasi

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi