Webmail E-learningISVUStudomat

Obavijest o nastupnom predavanju- Luka Olivari, mag. ing. mech. i Danijela Pezer, dipl. ing. stroj.

Dana 30. svibnja 2018. godine, s početkom u 13:30 sati, u dvorani „K“ Veleučilišta u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, 22000 Šibenik, održat će se nastupna predavanja u vezi postupka izbora u nastavno zvanje kako slijedi:

1. Pristupnik Luka Olivari, mag. ing. mech., za izbor u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, održat će nastupno predavanje na temu „Jednadžba kretanja vozila“.

2. Pristupnica Danijela Pezer, dipl. ing. stroj., za izbor u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, održat će nastupno predavanje na temu „Elastomehanička svojstva materijala – prikaz ovisnosti između aksijalnog opterećenja (vlačne sile) i produljenja, odnosno naprezanja i deformacije, za meki (konstrukcijski) čelik s osvrtom na elastično područje“.

Dekan:
Ivan Malenica, mag. iur., v. pred.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi