Webmail E-learningISVUStudomat

Na VUŠ-u podjeljene diplome uspješnim polaznicima Oracle Academy obrazovnih programa

Dekan Veleučilišta u Šibeniku Ivan Malenica mag.iur. v. pred. je danas podijelio diplome uspješnim polaznicima Oracle Academy obrazovnih programa na Veleučilištu u Šibeniku.

Ukupno sedam studenata je uspješno položilo obrazovne programe Database Foundations i Java Foundations, a dvoje studenata je uspješno završilo i položilo obrazovne programe Java Programming i Database Desing and Programming in SQL.
Studenti su nastavu pratili putem webinara, uz konzultacije i mentorstvo voditelja programa dr.sc. Frane Urema prof.v.š.

Čestitamo uspješnim polaznicima na trudu i postignutom uspjehu

Objavljeno u Novosti veleučilišta