Webmail E-learningISVUStudomat

DEKANOVA NAGRADA – UTVRĐENI NAJBOLJI STUDENTI U AK. GOD. 2017/2018

Temeljem kriterija Pravilnika o nagradama i priznanjima na Veleučilišta u Šibeniku, a na temelju službene evidencije uspjeha studenata u Informatičkom sustavu visokih učilišta (ISVU) utvrđeni su najbolji studenti Veleučilišta u Šibeniku u akademskoj godini 2017./2018.

Više informacija potražite na linku: Zapisnik Povjerenstva za dodjelu Dekanove nagrade

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi