Webmail E-learningISVUStudomat

ODLUKA o provođenju izbora za Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku

Na temelju članaka 15. st. 2 Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama („Narodne novine“, br. 71/07) i članka 11. st. 1. Pravilnika o izborima za Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku, dekan Ivan Malenica, mag. iur., v. pred., donio je  ODLUKU o provođenju izbora za Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku.

Više informacija potražite na linku:

ODLUKA o provođenju izbora za Studentski zbor Veleučilišta u Šibenik

KANDIDACIJSKI LIST – Studentski zbor

Izbori-Ilustracija

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi