Webmail E-learningISVUStudomat

Upisi u 1. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija

Natječaj za upis u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment u akademskoj godini 2017./2018.

Prijave za upis na studij provodi Središnji prijavni ured (SPU). Zadaće SPU-a su objedinjavanje podataka o ispunjavanju uvjeta za upis kandidata na visoko učilište, izrada rang-lista bodovanih postignutih rezultata školovanja na temelju kojih visoka učilišta upisuju kandidate na studijske programe te pružanje informacija o uvjetima upisa na visoka učilišta.

Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studijske programe (NISpDS) nalazi se na mrežnom mjestu https://www.studij.hr/

Student može samo jedan put biti upisan na isti studijski program na Veleučilištu u Šibeniku. Kandidati koji su izgubili pravo studiranja na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment na Veleučilištu u Šibeniku ne mogu se više natjecati za upis na taj isti studijski program.

Kalendar aktivnosti za upis na studij:

03.07. u 10:00 sati početak prijava studijskih programa

12.09. u 12:00 sati zadnji dan za slanje dokumentacije SPU-u

15.09. u 12:00 sati zadnji dan za prijavu neistovrsnih studija

29.09. u 12:00 sati završetak prijava na studijske programe

30.09. u 22:00 sati zadnje prebacivanj2 podataka o studentima iz ISVU-a

30.09. u 14:00 sati objava konačne rang liste

02.10. u 10:00 sati upis na studij (osobno u studentskoj referadi VUŠ-a)

05.10. objava nove rang-liste kandidata ispod crte