Webmail E-learningISVUStudomat

Kontakt

Administrator Povjerenstva za kvalitetu :

Helena Mioč, bacc. oec.

Kabinet br.9.

Broj tel.: 022/311-073

E-mail Povjerenstva za kvalitetu : kvaliteta@vus.hr