Webmail E-learningISVUStudomat

Odluke

Odluka o održavanju izvanrednog ispitnog roka – prosinac 2017.

Odluka o raspisivanju natječaja – Oracle Academy

Odluka o dodjeli stipendija studentima u stanju socijalne potrebe

Odluka o dodjeli stipendija izvrsnim studentima u akademskoj godini 2017./2018.

Odluka o održavanju izvanrednog (dekanskog) ispitnog roka u akademskoj godini 2016./2017.

Odluka o dodjeli Dekanove nagrade za akademsku godinu 2015./2016.

Odluka o dodjeli Nagrade Veleučilišta za akademsku godinu 2015./2016.

Odluka o kriterijima upisa na preddiplomske stručne studije (2017-2018)

Odluka o kriterijima upisa – specijalistički diplomski stručni studij Menadžment (2017-2018)

Odluka o upisu više godine studija – Odjel menadžmenta

Odluka o upisu više godine studija – Upravni odjel

Odluka o upisu više godine studija – Prometni odjel

Odluka o akademskom kalendaru za akademsku godinu 2017./2018.

Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija izvrsnim studentima

Zapisnik sjednice izbornog povjerenstva – rezultati ponovljenih izbora z…

Odluka o biračkom mjestu i vremenu održavanja izbora

Odluka o imenovanju članova Biračkog odbora

Odluka o članovima Povjerenstva za prigovore za ponovljene izbore za St…

Odluka o imenovanju članova i zamjenika Izbornog povjerenstva za provođe…

Odluka o biračkom mjestu i vremenu održavanja izbora

Odluka o imenovanju članova Biračkog odbora

Zapisnik 2. sjednice Izbornog povjerenstva

Zapisnik sjednice Izbornog povjerenstva za provođenje izbora studentskih…

Odluka o zamjenicima studenata u Izbornom povjerenstvu i Povjerenstvu za prigovore za provođenje izbora za Studentski zbor Veleučiliąta u Šibeniku 

Odluka dekanice o imenovanju članova i zamjenika u Povjerenstvo za prigovore za provođenje izbora za Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku 

Odluka dekanice o imenovanju članova i zamjenika u Izborno povjerenstvo za provođenje izbora za Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku

Odluka o dodjeli Nagrade Veleučiliąta za akademsku godinu 2014-2015

Odluka o održavanju izvanrednog ispitnog roka u prosincu 2016. godine

Odluka o provođenju izbora za Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku

Odluka o poništenju Odluke o provođenju izbora za studentski zbor

Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva i Povjerenstva za prigovore za…

Odluka o ispravku Odluke o provođenju izbora za Studentski zbor

Odluka Stručnog vijeća o dodjeli stipendija za studente u stanju socijal…

Odluka o provođenju izbora za Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku

Odluka o održavanju izvanrednog (dekanskog) ispitnog roka u akademskoj godini 2015./2016.

Odluka o izborima u naslovno zvanje

Odluka o povjeravanju nastave za ak. god. 2016. – 2017. 

Odluka o participaciji redovitih studenata treće godine preddiplomskih stručnih studija u troąkovima studija i visini ąkolarina za upis u drugu i treću godinu studija

Odluka o troškovima upisa 

Odluka o dodjeli stipendija izvrsnim studentima Veleučiliąta u ©ibeniku

Odluka o akademskom kalendaru 2016-17

Odluka o raspisivanju natječaja za stipendije izvrsnim studentima

Odluka o usvajanju zamolbi studenata za upis svih kolegija ljetnog semestra (uvjetovano izvanrednim rokom) 

 Odluka – upis svih kolegija ljetnog semestra (uvjetovano izvanrednim rokom)

Odluka o linearnom modelu studiranja na Veleučilištu u Šibeniku

Odluka o troškovima upisa, participaciji redovitih studenata u troškovima studija i visini školarine za upis u prvu godinu stručnih studija

Odluka o Izvedbenom planu nastave za ak. god. 2015.2016. (Specijalistički studij)

Odluka o Izvedbenom planu nastave za ak. god. 2015.2016. (Informatički menadžment)

Odluka o Izvedbenom planu nastave za ak. god. 2015.2016. (Turistički menadžment)

Odluka o dodjeli dekanove nagrade najboljim studentima Veleučilišta u Šibeniku

Odluka o kriterijima za upis na studij 

Odluka Stručnog vijeća od 6.11.2015. (rješavanje zamolbi)

Odluka o imenovanju Povjerenstva za dekanovu nagradu 

Odluka o imenovanju voditelja studijske godine

Odluka o upisu kolegija ljetnog semestra temeljem čl. 30. Pravilnika o studiranju

Odluka o imenovanju članova u Povjerenstvo za završni rad

Odluka o imenovanju čl.povjerenstva za provedbu natječaja

Odluka o Povjerenstvu za natječaj studentskih programa

Odluka izvanredni ispitni rok – dekanski

Odluka dodatne konzultacije

Odluka dodatne demonstrature 

Odluka o akademskom kalendaru za 2015./2016.

Odluka o troškovima upisa, participaciji redovitih studenata u troškovima studija i visini školarina za upis u prvu godinu preddiplomskih stručnih i specijalističkog diplomskog stručnog studija u akdemskoj godini 2015./2016. godini

Odluka o troškovima upisa, participaciji redovitih studenata u troškovima studija i visini školarina za upis u drugu i treću godinu preddiplomskih stručnih studija i u drugu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija u akademskoj 2015./2016. godini

Odluka o linearnom modelu studiranja na Veleučilištu u Šibeniku

Odluka_Zahtjev_za_upis_na_studij_temeljem_Rješenja_o_prijelazu_više_od_5 god.

Odluka_Zahtjev_za_upis_na_studij_temeljem_Rješenja_o_prijelazu

Odluka o visini novčanog iznosa nagrade Veleučilišta

Odluka o izvanrednom ispitnom roku u travnju 

Odluka o imenovanju članova u Povjerenstvo za nagrađivanje studenata

Odluka o izbornim predmetima

Odluka o imenovanju programskog odbora 

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija

Odluka o dodjeljivanju državnih stipendija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju Povjerenstva za Unutarnju prosudbu

Odluka o imenovanju Povjerenstva za ECTS bodove

Odluka o imenovanju članova u Povjerenstvo za priznavanje prethodnog učenja

Imenovanje Organizacijskog odbora 

Odluka o imenovanju Obrazovnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku

Financijski plan za 2015. god.

Plan nabave za 2015. god.

Odluka o imenovanju Odbora za provođenje studentske ankete

Odluka o upisnim kvotama 2015/2016.

Odluka o imenovanju GV

Odluka o izboru Povjerenstva za izdavačku djelatnost

Odluka o autorskim naknadama i ugovorima o djelu

Odluka o postupku obrane ZR

Odluka o izvanrednom ispitnom roku

Odluka o povjeravanju nastave 2014/2015.

Odluka o dekanskom roku

Odluka o upisu na studij temeljem rješenja o prijelazu

Odluka o troškovima upisa i cijeni školarine za upis na 2. i 3. god. preddiplomskog stručnog sudija

Odluka o troškovima upisa i cijeni školarine za upis u 1. i 2. god.  Specijalističkog studija

Akademski kalendar 2014/2015

ODLUKA O TROŠKOVIMA UPISA I CIJENI ŠKOLARINE   ( upis u 1. god. studija)

ODLUKA O PLAĆANJU TROŠKOVA STUDIJA