Webmail E-learningISVUStudomat
Dobrodošli na stranicu Veleučilišta u Šibeniku

Predstavnici VUŠ-a i NP KORNATI sudjelovali na međunarodnoj konferenciji MVM9 u Bordeauxu

Nakon realizacije trogodišnjeg projekta istraživanja stavova posjetitelja NP Kornati, predstavnici Veleučilišta u Šibeniku Ivan Malenica mag.iur., v. pred., mr.sc. Tanja Radić Lakoš, v. pred., Ana Perišić, dipl. ing. mat., univ. spec. oec., v.pred., Ivana Beljo dipl.ing., pred. i Dijana Mečev, univ. spec. oec., v. pred. te Nacionalnog parka Kornati dr. sc. Martina Markov i Valentina Bračanov, prezentirali su rad pod naslovom „Can we predict visitor loyalty protected areas? The case of Kornati national Park“ na devetoj međunarodnoj konferenciji “Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas” koja se od 28. do 31. kolovoza 2018 održala u francuskom gradu Bordeaux.

Nastavno na rezultate projekta, razvijen je analitički model lojalnosti posjetitelja na zaštićenom području.

Na konferenciji su osim plenarnih predavanja, predavanja po sekcijama i posterskih prezentacija bila organizirana i studijska putovanja u zaštićena područja prirode u okolici Bordeauxa gdje su se sudionici upoznali sa specifičnostima ovih područja, planovima upravljanja i organizacijom prihvata posjetitelja te njihovim utjecajem na zaštićeni okoliš.

Osim Veleučilišta u Šibeniku i NP Kornati, svoje predstavnike na konferenciji imali su i Institut za turizam te Nacionalni park Krka s kojima Veleučilište u Šibeniku također usko surađuje na različitim projektima.

40451856_2015955291789522_3451375615293259776_o

40581693_2015960801788971_1090213281278197760_o

Objavljeno u Novosti veleučilišta

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PREDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA NA VELEUČILIŠTU U ŠIBENIKU- u akademskoj godini 2018/2019 – treći upisni rok

Uvid u natječaj na linku:
NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PREDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA NA VELEUČILIŠTU U ŠIBENIKU- u akademskoj godini 20182019 –treći upisni rok

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Veleučilište u Šibeniku i Javna ustanova „Nacionalni park Kornati“ potpisali ugovor u isporuci usluga u sklopu Projekta istraživanja tržišta za Javnu ustanovu „Nacionalni park Kornati“.

Veleučilište u Šibeniku i Javna ustanova „Nacionalni park Kornati“ potpisali su ugovor u isporuci usluga u sklopu Projekta istraživanja tržišta za Javnu ustanovu „Nacionalni park Kornati“.
Predviđeno trajanje provedbe projektnih aktivnosti je 48 mjeseci.

Ovim ugovorom nastavlja se niz istraživačkih projekata koje za potrebe javnog i privatnog sektora uspješno provodi Veleučilište u Šibeniku.

slika iszraživanje tržišta

Objavljeno u Novosti veleučilišta

ZAKLADA ZA STUDENTE VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU RASPISALA NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

Na temelju članka 11. Statuta Zaklade za studente Veleučilišta u Šibeniku Upravni odbor Zaklade raspisuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija
Natječaj se raspisuje za akademsku godinu 2018/2019. za dodjelu tri (3) stipendije studentima stručnih preddiplomskih studija Veleučilišta u Šibeniku te jedne stipendije (1) studentu diplomskog specijalističkog stručnog studija Veleučilišta u Šibeniku temeljem socijalnih kriterija.

zaklada-logo

Više informacija potražite na linku: Natječaj za dodjelu stipendija

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Dekanski ispitni rok – ak. godina 2017/2018

Dekanski ispitni rok održati će se od 24. do 25. rujna 2018. Na Dekanskom ispitnom roku student može prijaviti i polagati samo jedan do sada ne položen ispit.

Odluka_dekanski rok

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Testiranje ljetnog semestra i upis u akademsku godinu 2018./2019.

Testiranje ljetnog semestra i upis u akademsku godinu 2018./2019. vršit će se u studentskoj referadi od 21. do 28. rujna 2018.
UVIJET ZA UPIS U VIŠU STUDIJSKU GODINU: do trenutka testiranja i upisa u akademsku godinu 2018./2019. ostvareno minimalno 50 ECTS-a iz niže studijske godine.
Studenti koji ostvare manje od 50 ECTS bodova iz studijske godine u akademskoj godini 2018./2019. upisuju PONAVLJANJE STUDIJSKE GODINE.
Studenti koji ostvare više od 30 ECTS-a, a manje od 50 ECTS bodova iz studijske godine u akademskoj godini 2018./2019. upisuju PONAVLJANJE STUDIJSKE GODINE, ali im se može odobriti PARCIJALAN UPIS PREDMETA IZ VIŠE STUDIJSKE GODINE temeljem odobrenog obrasca SR-2.

upisnina

upisi

Objavljeno u Novosti veleučilišta

mr.sc. Nado Grubić najbolji nastavnik Veleučilišta u Šibeniku

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Šibeniku i Odbor za provođenje studentske ankete proveli su Ispitivanje zadovoljstva studenata studijskim programima Veleučilišta u Šibeniku u akademskoj godini 2017./2018. Studentskom anketom željelo se utvrditi kretanje prosječnih ocjena po kolegijima i studijima kako bi se mogla uočiti kritična negativna kretanja ocjena određenog kolegija, te da bi se na temelju toga mogle poduzeti korektivne mjere kako bi se održala i povećala kvaliteta nastave.

Anketni rezultati su u skladu sa Uputom za provedbu studentskih anketa, odnosno prosječne ocjene su veće od postupkom utvrđene (3,25). U akademskoj godini 2017./2018. ukupna prosječna ocjena svih studija Veleučilišta iznosi 4,39. Ista u odnosu na prethodnu akademsku godinu 2016./2017. bilježi rast za 2,09%. Od svih studija Veleučilišta pad prosječne ocjene bilježi samo Preddiplomski stručni studij Promet čija je prosječna ocjena neznatno pala sa 4,15 na 4,14. Svi ostali studiji bilježe rast prosječne ocjene u odnosu na prethodnu akademsku godinu, pri čemu je najveći porast od 3,92% ostvario Preddiplomski stručni studij Upravni studij sa ocjenom 4,51. Preddiplomski stručni studij Menadžment ostvario je rast prosječne ocjene od 3,10% koja ove godine iznosi 4,32, dok je ocjena Specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment porasla za 1,32%, te iznosi 4,59. To je ujedno i najviša prosječna ocjena, što čini Specijalistički studij najbolje ocjenjenim studijem u akademskoj godini 2017./2018.

Temeljem iste ankete, a u skladu s Pravilnikom o nagrađivanju izvrsnosti nastavnika i suradnika (čanak 3. stavak I.) i Postupkom izbora najboljeg nastavnika (PK 40) izračunata je konačna ocjena nastavnika i suradnika. Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Šibeniku temeljem rezultata Studentske ankete u akademskoj godini 2017./2018. predlaže da se za najboljeg nastavnika Veleučilišta u 2018. izabere mr.sc. Nado Grubić, v. pred.

grafikon

Objavljeno u Novosti veleučilišta

[ OBAVIJEST – potvrde o statusu studenta u svrhu prijave za studentski dom ]

Mole se studenti kojima je potrebna potvrda o statusu studenta za prijavu za studentski dom da se pismeno obrate na mail anitam@vus.hr.
U dopisu je potrebno navesti navesti ime i prezime, svhu izdavanja potvrde te kontakt broj telefona.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR

Obavještavaju se studenti da će zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora, Veleučilište u Šibeniku biti zatvoreno u razdoblju od 26.srpnja 2018 do 17. kolovoza 2018.
Veleučilište započinje s radom 20. kolovoza 2018 godine.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PREDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA NA VELEUČILIŠTU U ŠIBENIKU- u akademskoj godini 2018/2019 – jesenski upisni rok

Uvid u natječaj možete izvršiti na linku:

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PREDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA NA VELEUČILIŠTU U ŠIBENIKU _jesenski upisni rok

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi