Webmail E-learningISVUStudomat
Dobrodošli na stranicu Veleučilišta u Šibeniku

Natječaj za studentskog pravobranitelja

Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku na svojoj 9. sjednici donio je odluku o raspisivanju natječaja za studentskog pravobranitelja Veleučilišta u Šibeniku. Pravobranitelj se bira na mandatno razdoblje od godine dana, od 25.10.2017. do 25.10.2018., a prijave uz priloženi životopis, motivacijsko pismo i program rada predaju se na protokol Veleučilišta do 24. listopada 2017. do 12:00 sati.

Natječaj za izbor studentskog pravobranitelja Veleučilišta u Šibeniku

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Uvodna riječ dekana Ivana Malenice, mag. iur., v. pred. povodom početka akademske godine 2017./2018.

Povodom početka nove akademske godine održana je uvodna riječ na kojoj se dekan Ivan Malenica obratio studentima Veleučilišta.

Novoizabrani dekan šibenskog Veleučilišta Ivan Malenica se obratio studentima: „Znanje je pokretač društva u cjelini i ono je neophodno za naš napredak. Želim zahvaliti vama studentima što ste prepoznali i izabrali upravo naše Veleučilište kao mjesto na kojem ćete steći potrebna znanja i vještine.“

Prigodnim riječima prisutnima su se obratili župan Goran Pauk, gradonačelnik Željko Burić, predsjednica Studentskog zbora Veleučilišta u Šibeniku Ankica Arbutina te pročelnici studijskih programa Veleučilišta u Šibeniku. U ime šibenskog biskupa Tomislava Rogića studente je pozdravio i blagoslov udijelio generalni vikar Šibenske biskupije Marinko Mlakić. Svi oni zaželjeli su studentima mnogo uspjeha u obrazovanju i životnim izazovima koji su pred njima.

Dekan Ivan Malenica, kojem je danas počeo mandat, zahvalio se bivšoj dekanici Aniti Grubišić na svemu što je u svom mandatu napravila za Veleučilište.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Natječaj za dodjelu stipendija studentima u stanju socijalne potrebe za akademsku godinu 2017./2018.

Na temelju Odluke Stručnog vijeća (KLASA: 003-08/17-03/14, URBROJ: 2182/1-162/3-1-17-09 od 18. rujna), a u svezi s člankom 8. Ugovora o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Veleučilišta u Šibeniku (KLASA: 602-04/15-10/00127 URBROJ: 533-20-15-0001), Veleučilište u Šibeniku raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima u stanju socijalne potrebe.

Studenti se  mogu prijaviti na Natječaj zaključno s datumom 17. listopada 2017.

Upute i formulari:

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Rang liste za upis na specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

Rang liste za upis na specijalistički diplomski stručni studij  Menadžment u akademskoj godini 2017./2018. mogu se preuzeti pod linkovima:

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Upis na specijalistički diplomski stručni studij

Rang-liste kandidata za upis na specijalistički  diplomski stručni studiji Menadžment na Veleučilištu u Šibeniku biti će objavljene na mrežnom mjestu www.studij.hr u nedjelju, 1. listopada u 14.00 sati. Kandidati koji ostvare pravo upisa na studij dodjelom upisnog broja na konačnoj rang-listi obvezni su upisati se na taj studijski program. Kandidati trebaju u ponedjeljak, 2. listopada 2017. godine u predavaonici A Veleučilišta u Šibeniku (Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik) u vremenu od 8.00 – 9.00 sati osobno dovršiti upisni postupak.

Dokumenti koji se predaju prilikom upisa:

  • Fotokopija osobne iskaznice,
  • Svjedodžba o završenoj preddiplomskoj razini studija (ili Potvrda ukoliko Svjedodžba još nije uručena) u izvorniku (original),
  • Potvrda o plaćenim troškovima upisa,
  • Potvrda o plaćenoj školarini (za izvanredne studente) ili potvrda o plaćenoj participaciji u troškovima studija (za redovite studente koji su prethodno bili upisani na neki drugi studij na istoj razini studija te nemaju pravo na subvenciju participacije),
  • Dvije fotografije (6 x 4 cm).

Prilikom upisa na studij studenti ispunjavaju indeks, matični i upisni list te odabiru izborne predmete sukladno Odluci Vijeća odjela menadžmenta.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Početak akademske godine 2017./2018.

Nastava na Veleučilištu u Šibeniku u akademskoj godini 2017./2018. započinje u ponedjeljak, 2. listopada 2017., prema objavljenom rasporedu predavanja po studijima.

Pozivaju se studenti prve godine preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta  na uvodnu riječ dekana Ivana Malenice, mag. iur., v. pred., koja će se održati u ponedjeljak, 2. listopada 2017. u 12:00 sati u predavaonici A Veleučilišta u Šibeniku.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Upis na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Šibeniku (jesenski upisni rok)

Upis kandidata na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Šibeniku u akademskoj godini 2017./2018. u jesenskom upisnom roku prema objavljenim službenim rang listama vršiti će se  22. rujna 2017. u 13.00 sati na Veleučilištu u Šibeniku. Službene rang liste kandidata biti će objavljene 19. rujna 2017.  na stranici www.postani-student.hr.

Više detalja o postupku upisa i dokumentima potrebnim za upis dostupni su na sljedećim poveznicama:

Rang liste po studijima:

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Odluka o održavanju izvanrednog (dekanskog) ispitnog roka (21.09 – 23.09.)

Na temelju članka 45. Statuta Veleučilišta u Šibeniku i članka 33. st. 4. Pravilnika o studiranju, na 72. sjednici Stručnog vijeća održanoj 12. rujna 2017. usvojena je Odluka o održavanju izvanrednog (dekanskog) ispitnog roka u akademskoj godini 2016./2017.

Izvanredni (dekanski) ispitni rok održat će se od 21. do 23. rujna 2017., a studenti mogu prijaviti polaganje ispita iz jednog do sada nepoloženog kolegija.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Testiranje ljetnog semestra i upis u akademsku godinu 2017./2018.

Testiranje ljetnog semestra i upis u akademsku godinu 2017./2018. vršit će se u studentskoj referadi od 21. rujna do 4. listopada 2017.

UVIJET ZA UPIS U VIŠU STUDIJSKU GODINU: do trenutka testiranja i upisa u akademsku godinu 2017./2018. ostvareno minimalno 48 ECTS-a iz niže studijske godine.

Studenti koji ostvare manje od 48 ECTS bodova iz studijske godine u akademskoj godini 2017./2018. upisuju PONAVLJANJE STUDIJSKE GODINE.

Studenti koji ostvare više od 30 ECTS-a, a manje od 48 ECTS bodova iz studijske godine u akademskoj godini 2017./2018. upisuju ponavljanje studijske godine, ali im se može odobriti PARCIJALAN UPIS PREDMETA IZ VIŠE STUDIJSKE GODINE temeljem odobrenog obrasca SR-2.

Detaljnije informacije pod linkom: Testiranje ljetnog semestra i upis u akademsku godinu 2017./2018.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Javno predavanje “Utjecaj turizma na promet Grada Šibenika”

Dana 31. kolovoza 2017. godine,  u 13:00 sati u dvorani „B“ Veleučilišta u Šibeniku, održat će se javno predavanje na temu „Utjecaj turizma na promet grada Šibenika“. Javno predavanje u organizaciji Veleučilišta u Šibeniku održat će Ante Pražen, dipl. ing. prometa.

Objavljeno u Novosti veleučilišta