Webmail E-learningISVUStudomat
Dobrodošli na stranicu Veleučilišta u Šibeniku

Obavijest studentima 2. godine preddiplomskog stručnog studija Menadžment

Četvrti sastanak sa studentima održat će se u utorak 23.05.2017. u 8:30 u dvorani A.

 Voditeljica studijske godine, Jelena Šišara, univ.spec.oec., v. pred

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Upis više studijske godine

Upis više studijske godine u akademskoj godini 2017./2018. temeljem Odluka Vijeća odjela odobrava se studentima koji u studijskoj godini ostvare minimalno 48 ECTS bodova. Upis više studijske godine vršit će se paralelno s testiranjem ljetnog semestra tekuće akademske godine te s upisom u akademsku godinu 2017./2018. od 18. rujna do 6. listopada 2017.

Odluka o upisu više godine studija – Prometni odjel

Odluka o upisu više godine studija – Upravni odjel

Odluka o upisu više godine studija – Odjel menadžmenta

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Natječaj za demonstratora na kolegiju “Tehnička mehanika”

Stručno vijeće na svojoj 68. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2017., donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za demonstratora na kolegiju “Tehnička mehanika”.  Zainteresirani studenti mogu podnijeti zamolbu na protokol Veleučilišta u Šibeniku (I. kat, prostorija D) do 29. svibnja 2017. godine.

Natječaj za izbor studenta – demonstratora (kolegij Tehnička mehanika)

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Stručno studijsko putovanje preddiplomskog stručnog studija Promet Veleučilišta u Šibeniku

Predavači i studenti Preddiplomskog stručnog studija Promet Veleučilišta u Šibeniku od 09. do 13. 05. 2017. boravili su na stručnom studijskom putovanju u Sloveniji, Austriji i Njemačkoj (na putovanju također su se pridružili 2 nastavna kadra sa Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu). Na stručnom putovanju predavači i studenti su posjetili tvornicu vatrogasnih kamiona i opreme Rosenbauer Slovenija, Cargo centar Graz, tvornicu kamiona MAN, Sajam transporta i logistike, Prometni muzej, Muzeje automobila Mercedes i Porsche, te na kraju poznati dvorac Hohenzollern, gdje su se svi upoznali sa proizvodnjom i sastavljanjem vatrogasnih kamiona i opreme, logističkim centrom i uslugama, terminalom za intermodalni transport, automatiziranim skladištem, proizvodnjom i kontrolom teretnih kamiona, najnovijim tehničkim, informatičkim, organizacijskim uslugama i rješenjima oko transporta robe pomoću svih prometnih grana, te povijesnim razvojem prijevoznih sredstava (u nekim posjetama strogo je zabranjeno slikanje i objavljivanje slika u javnosti bez posebne dozvole). Posebna zahvala ide pravnim osobama koje su svojim donacijama potpomogli realizaciju stručnog studijskog putovanja: OTP banka d.d., Studentski centar Šibenik, Pectus do.o., Gradski parking d.o.o., Ceste Šibenik d.o.o., Grad Vodice, Lučka uprava Šibenski-kninske županije, Bikarac d.o.o. Šibenik, Veterinarska ambulanta MORE, Automehanika IVAS, Velarium Projekt, Turistička zajednica Grada Šibenika i Veterinarska ambulanta Vodice.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Gostujuće predavanje prof. dr. sc. Nikola Koceić Bilan

U ponedjeljak, 22. svibnja 2017. u vremenu od  10.00 do 13.00 sati u predavaonici  A Veleučilišta u Šibeniku, gostujuće predavanje iz kolegija “Financijska matematika” održati će prof. dr. sc. Nikola Koceić Bilan.

 BILAN011

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade za akademsku godinu 2015./2016.

NA temelju članka 36. Statuta Veleučilišta u Šibeniku i članka 12. Pravilnika o nagradama i priznanjima, dekanica Anita Grubišić, mag. oec., v .pred. raspisuje Natječaj za dodjelu dekanove nagrade za akademsku godinu 2015 -2016.

Prijave na Natječaj podnose se na službeni protokol Veleučilišta (Prostorija D, I kat), najkasnije 26. svibnja 2017. godine do 12:00 sati.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Natječaj za nagradu Veleučilišta za akademsku godinu 2015./2016.

Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na svojoj 68. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2017. godine raspisalo je Natječaj za Nagradu Veleučilišta za akademsku godinu 2015-2016.

Prijave na Natječaj podnose se na službeni protokol Veleučilišta (Prostorija D, I kat), najkasnije 26. svibnja 2017. godine do 12:00 sati.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Upute za korištenje usluge Office 365

Otvorite stranicu: https://portal.office.com

Za prijavu upišite vaše AAI@EduHr identitet (korisničko ime kao za mail sa @vus.hr) i doći će do automatskog preusmjerenja na AAI@EduHr portal za login.

Mail još nije preusmjeren sa našeg servera na Microsoft-ov pa se za sada i dalje služite sa webmailom ustanove.

Imate mogućnost besplatne instalacije Office 2016 na 5 uređaja.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Dopunska isprava o studiju

Pozivamo sve zainteresirane završene studente koji žele da im se u dopunsku ispravu o studiju (Diploma supplement) evidentiraju dodatna postignuća tijekom studija da do 29. svibnja 2017. u studentsku referadu dostave dokaz o dodatnim postignućima.

diploma_supplement

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Budućnost Europske unije – mogućnosti i izazovi

U petak, 19. svibnja 2017. s početkom u 10.00 sati u predavaonici A Veleučilišta u Šibeniku predavanje na temu: „Budućnost Europske unije – Mogućnosti i izazovi“ održati će gospodin Branko Baričević, voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj. Pozivamo sve zainteresirane na sudjelovanje na ovom predavanju.

branko-baricevic

Objavljeno u Novosti veleučilišta