Webmail Studomat E-learning
Dobrodošli na stranicu Veleučilišta u Šibeniku

Natječaj za upis na specijalistički studij 2014/2015.

Natječaj za upis na specijalistički studij 2014/2015.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Natječaj za upis 2014/2015. – jesenski rok

Natječaj za upis na preddiplomski studij 2014/2015. jesenski rok

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Izabrani prodekani za mandatno razdoblje 2014/2017.

U postupku utvrđenom Statutom Veleučilišta u Šibeniku, te Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,  Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na svojoj 24. sjednici održanoj 18. srpnja 2014. za prodekane je izabralo:

 prodekanica za nastavu  -   mr. sc. Tanja Radić Lakoš, v. pred.

 prodekan za poslovanje  -  dr. sc. Frane Urem, v. pred.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Odluka o plaćanju troškova upisa i školarine za 1. god. 2014/2015.

ODLUKA O TROŠKOVIMA UPISA I ŠKOLARINI

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Obavijesti vezane za upis u 1. god. 2014/2015.

Upisi na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Šibeniku za sve studente obavljati će se 21., 22, i
23. srpnja od 10.00 do 15.00 sati u sjedištu Veleučilišta, Trg A. Hebranga 11 u Šibeniku.

DOKUMENTI ZA UPIS

Dokumenti koji se predaju u izvorniku (originali):

a) Izvod iz matične knjige rođenih

b) Domovnica (za hrvatske državljane)

c) Svjedodžba o završnom radu/ispitu u srednjoj školi i/ili državnoj maturi

d) Potvrda o plaćenim troškovima upisa, a za one koji plaćaju školarinu i potvrda o plaćenoj
školarini

e) Dvije fotografje (6 x 4 cm)

Dokumenti koji se dobivaju na Veleučilištu (indeks, matični list, upisni list i prijavni list nabavljaju se u
Studentskoj referadi Veleučilišta)

a) Matični list (Obrazac br. 2)

b) Upisni list (Obrazac br. 3)

c) Indeks

d) Prijavni list (Obrazac ŠV-20)

Troškovi upisa

Troškovi upisa i drugi troškovi (indeks i sl.) iznose ukupno 455,00kn.

PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIJA (redoviti) / ŠKOLARINA (izvanredni)

Kandidati koji će studirati u statusu redovitih studenata koji su stekli pravo na subvenciju participacije u
troškovima studija od strane MZOS-a oslobođeni su plaćanja iste, dok studenti koji pravo na
participaciju nemaju (jer su već bili upisani na neki studij na istoj razini studija) plaćaju participaciju u
visini 3.650,00 kn.

Kandidati koji će studirati u statusu izvanrednih studenata na preddiplomskim stručnim studijima
Menaždment i Upravni studij plaćaju školarinu u iznosu 6.000,00 kuna.

Kandidati koji će studirati u statusu izvanrednih studenata na preddiplomskom stručnom studiju Promet
plaćaju školarinu u iznosu 7.500,00 kuna.

Studenti strani državljani upisani na neki od studija Veleučilišta u Šibeniku, koji studiraju na hrvatskom
jeziku, plaćaju školarinu i troškove studiranja u visini i pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani koji
studiraju u statusu izvanrednih studenata..

Troškovi upisa i eventualno participacije odnosno školarine uplaćuju se na žiro račun Veleučilišta u
Šibeniku:

IBAN: HR5824070001100162339,

Model:67    Poziv na broj platitelja: OIB kandidata

Opis plaćanja: za troškove upisa/školarine

Plaćanje školarine

O mogućnosti plaćanja školarine, više informacija može se dobiti u Studentskoj referadi Veleučilišta u
Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, ili na telefon 022/ 31 10 77, 022/ 31 10 65.
OBAVIJESTI
Sve informacije o mogućnostima studiranja, prijavi i upisu na Veleučilište u Šibeniku možete dobiti u
prostorijama Studentske referade Veleučilišta, Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik, tel. 022 / 311 077, fax
022 / 216 716 i na web stranicama www.vus.hr.

Dekanica Veleučilišta u Šibeniku
Anita Grubišić, mag. oec., v. pred.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

“Postani student” rang-liste pristupnika za upis u 1. god. 2014/2015.

Postani student – Rang lista pristupnika

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Rang-liste pristupnika (razredbeni postupak) za upis u 1. god. 2014/2015.

Rezultati razredbenog postupka i rang-liste

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Proveden postupak za izbor dekana – Anita Grubišić dekanica

U postupku utvrđenom Statutom Veleučilišta u Šibeniku, te Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, na prijedlog Stručnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku , Upravno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na svojoj 31. sjednici dana 11. srpnja 2014. izabralo je Anitu Grubišić, mag .oec. , v. pred., za dekanicu Veleučilišta u Šibeniku za mandatno razdoblje do 30. rujna 2017. godine.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Natječaj za primanje redovitih studenata u stud.dom Šibenik u ak.god. 2014/2015.

Dana 30. lipnja 2014. objavljen je Natječaj za primanje redovitih studenata u studentski dom Šibenik u ak. god. 2014/2015.

Natječaj za studentski dom 2014/2015.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Istraživanje EUROSTUDENT produženo do 7. srpnja 2014.

Produljen je rok do kada studenti mogu
pristupiti istraživanju EUROSTUDENT V o kvaliteti studentskoga života u
Republici Hrvatskoj, te će isto biti dostupno
do 07. srpnja 2014. na web-stranici

www.eurostudent.hr
Objavljeno u Novosti veleučilišta