Webmail E-learning StudomatISVU
Dobrodošli na stranicu Veleučilišta u Šibeniku

Gostujuće predavanje izv. prof. dr. sc. Livija Puljak

U sklopu kolegija Tehnologija hrane i pića u srijedu 04.05.2016. u terminu od 9 do 11 sati održati će predavanje izv.prof.dr.sc. Livija Puljak sa Medicinskog fakulteta u Splitu na temu Dezinformacije o hrani i zdravlju u medijima. Izv. prof. dr.sc. Livia Puljak objavila je više od 80 znanstvenih radova u međunarodnim časopisima, bila mentorica na 9 obranjenih disertacija na magisterijima i doktoratima u Splitu i Mostaru, te na 10 diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Splitu. Recenzent je za 44 međunarodna znanstvena časopisa, međunarodne konferencije, doktorskih disertacija i FP/HORIZONT 2020 projekte.

Na Medicinskom fakultetu u Splitu osnovala je 2008. godine Hrvatski Cochrane – ogranak međunarodne organizacija Cochrane koja promiče medicinu utemeljenu na dokazima kroz izradu i popularizaciju visoko-kvalitetnih sustavnih pregleda o intervencijama i dijagnostičkim postupcima u medicini. Prevela je knjigu Gdje su dokazi?.

lucija-puljak 1

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Gostujuće predavanje prof. dr. sc. Nikola Koceić Bilan

Uponedjeljak , 2. svibnja 2016. u vremenu od  9.00 – 13.00 sati u predavaonici  ” A ”  gostujuće predavanje iz kolegija Financijska matematika održati će prof.dr.sc. Nikola Koceić Bilan.

BILAN01

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Natječaj je objavljen na web stranici HZZ i otvoren je do 6. svibnja 2016. god.

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – travanj 2016.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Gostujuće predavanje dr. sc. Pave Ivić

U utorak , 3. svibnja 2016. godine u dvorani “H” s početlom u 17:00  gostujuće predavanje na kolegiju Menadžersko računovodstvo održat će dr. sc. Pave Ivić, v. pred.; učitelj/trener poduzetništva, dobitnik nagrade grada Zadra, osnivač i voditelj Centra za poduzetništvo grada Zadra, na temu Budžet i budžetiranje.

pave

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Gostujuće predavanje doc. dr. sc. Davor Perkov

U ponedjeljak , 2. svibnja 2016. godine u dvorani “A” s početkom u 17:00 gostujuće predavanje na kolegiju Upravljanje troškovima održat će doc. dr. sc. Davor Perkov, prof. v. š.; osnivač konzultantske kuće Perkov savjetovanje i profesor na Sveučilištu Libertas, na temu Upravljanje troškovima na primjeru Lego grupe.

davor perkov

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Studentska anketa

Na 29. sjednici Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Šibeniku donesena je Odluka o provođenju Studentske ankete u ljetnom semestru ak. godine 2015./2016. Anketa će se provesti u periodu od 9. – 20. svibnja 2016. putem web aplikacije LimeSurvey. Za provođenje ankete zadužuje se Odbor za provođenje studentske ankete.

Molimo studente i nastavnike za suradnju.

anketa 43)

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Osnivanje udruge StartUp Šibenik na Veleučilištu u Šibeniku, srijeda 27/04/2016

U srijedu 27/04/2016, s početkom u 10:00 h, u dvorani Solaris Veleučilišta u Šibeniku, održat će se niz događanja u vezi osnivanja udruge StartUp Šibenik. Svrha udruge je potpora poduzetničkim aktivnostima studenata Veleučilišta u Šibeniku u obliku različitih edukacija, savjetovanja, osiguravanja poslovnog prostora i financiranja za studentske poduzetničke poduhvate. Pozivaju se svi studenti koje zanima edukacija iz područja poduzetništva ili pokretanje vlastitog poslovnog poduhvata da sudjeluju u članstvu i radu udruge.

Također, udruga će blisko surađivati sa sličnim hrvatskim udrugama kao što su Zagrebački inkubator poduzetništva (ZIP), Udruga Hrvatskih nezavisnih izvoznika softvera (CISEX) i Hrvatska mreža poslovnih anđela (CRANE).

Program događanja za srijedu 27/04/2016:

10:00 Otvaranje i obraćanje okupljenima: Dekanica Veleučilišta u Šibeniku Anita Grubišić mag.oec. v.pred., Prodekan za poslovanje Veleučilišta u Šibeniku dr.sc. Frane Urem v.pred.

10:30 Prezentacija projekta – predstavnik Grada Šibenika

11:00 Predstavljanje udruge Startup Šibenik – predstavnik poduzetnika i koordinator osnivanja udruge Hrvoje Bujas

11:30 Pauza do 12:00

12:00 – 13:00 Osnivačka skupština udruge Startup Šibenik

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Studentska praksa u hotelskom lancu Leonardo Hoteli

U četvrtak, 28. travnja 2016. s početkom u 15.00 sati u predavaonici  A  Veleučilišta u Šibeniku održati će se prezentacija / radionica o mogućnostima apliciranja na studentsku praksu, ljetne poslove i programe stručnog osposobljavanja u hotelskom lancu Leonardo Hoteli. Prezentaciju će održati gospođa Tamara Ilić (Candidate Acquisition Specialist) a prezentaciji će prisustvovati i gospođa Anke Maas (HR direktor lanca).

Pozivamo sve zainteresirane studente da prisustvuju prezentaciji.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Turizmijada 2016.

Otvorene su prijave za sudjelovanje na Međunarodnom kongresu fakulteta za turizam i hotelijerstvo (Turizmijada 2016.) koji će se održati u Budvi (Crna Gora) 4. – 8. svibnja 2016. S tim u vezi na posljednjoj sjednici Stručnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku donesena je Odluka o sudjelovanju studenta preddiplomskog stručnog studija Menadžment na kongresu te organizaciji studijskog putovanja u sklopu kolegija “Menadžment ljudskih resursa”.

Tema ovogodišnjeg kongresa je: “It’s All About People”. Uz predavanja o važnosti ljudskog čimbenika u turizmu studenti će sudjelovati u Case Study Challenge-u na temu: “Organizacija studentskog događaja”. Osim kongresnog, studenti mogu sudjelovati i u sportskim natjecanjima u 12 različitih disciplina (ekipnih i individualnih). Više o kongresu možete saznati na stranici: http://skvus.hr/otvorene-prijave-turizmijadu/.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Prihvaćeni studentski radovi za objavu na 39. međunarodnom skupu MIPRO 2016 , u sklopu konferencije CE – Računala u obrazovanju

Studenti Dino Junaković, Inka Paćelat, Sandra Krajačić, Lana Topolčić, Maja Blašković i Marija Fumić (svi studenti 2. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment)  izradili su stručne radove koji su prihvaćeni za objavu na 39. međunarodnom skupu MIPRO 2016 , u sklopu konferencije CE – Računala u obrazovanju. Studenti su stručne radove izradili u sklopu kolegija Softversko inženjerstvo, a mentorstvom i koautorstvom im je pomagao predavač na kolegiju dr.sc Frane Urem v.pred.

Ukupno su za objavu prihvaćena tri rada: Mobilne aplikacije u visokom obrazovanju (M. Blašković, M. Fumić) , Informacijski sustav visokih učilišta - analiza slučaja za Veleučilište u Šibeniku (S. Krajačić, L. Topolčić) i Preporuke i primjeri dobre prakse e-učenja u hrvatskom visokom školstvu (D. Junaković, I. Paćelat). Studenti će prihvaćene radove prezentirati u Opatiji - 30. svibnja 2016. godine.”

Objavljeno u Novosti veleučilišta