Webmail E-learning StudomatISVU
Dobrodošli na stranicu Veleučilišta u Šibeniku

Rezultati ponovljenih izbora za Studentski zbor u Izbornoj jedinici specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

Dana 9. siječnja 2017. godine u 20:00 sati, po završetku glasovanja, Izborno povjerenstvo za provođenje ponovljenih izbora za izbornu jedinicu Specijalistiki diplomski stručni studij Menadžment utvrdilo je izborne rezultate i o tome donijelo Zapisnik, KLASA: 007-01/17-1/01., URBROJ: 2182/1-12/3-1-17-03. Cjelokupni tekst zapisnika možete preuzeti OVDJE.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Upisi u akademsku godinu 2017./2018.

Prijave studijskih programa za kandidate koji se temeljem javnog natječaja kandidiraju za upis na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Šibeniku, kad se radi o prvom upisu na prvu godinu stručnog studija na Veleučilištu u Šibeniku, započinju 9. siječnja 2017. u 12.00 sati putem mrežne stranice www.postani-student.hr .
Kandidat koji se putem Nacionalnog informatičkog sustava (NISpVU) prijavio za upis na preddiplomski stručni studij, a koji je prethodno već studirao na tom istom studiju, biti će isključen iz razredbenog postupka.

veleuciliste_u_sibeniku_sp-550x300

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Izbori za Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku

Izborno povjerenstvo donijelo je Odluku o imenovanju biračkog odbora za ponovljene izbore za Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment i Odluku o biračkom mjestu i vremenu održavanja ponovljenih izbora za izbor predstavnika studenata u Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku.

Odluka o imenovanju članova Biračkog odbora

Odluka o biračkom mjestu i vremenu održavanja izbora

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Prijedlog za izbor člana Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku

Na temelju članka 164. u svezi s 141. stavka 2. Zakona o radu (“Narodne novine” broj 94/13) i članka 29. stavak 2. Statuta Veleučilišta u Šibeniku skupina od 30% radnika Veleučilišta dana 3. siječnja 2017. godine podnijela je

 Prijedlog za izbor člana Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku .

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Odluke o imenovanju članova Izbornog povjerenstva i Povjerenstva za prigovore za ponovljene izbore za Studentski zbor za izbornu jedinicu Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

Dekanica Veleučilišta u Šibeniku, Anita Grubišić, mag. oec., v. pred., na temelju čl. 36. Statuta i čl. 7. i 20. Pravilnika o izborima za studentski zbor donijela je odluke o imenovanju članova Izbornog povjerenstva i Povjerenstva za prigovore za ponovljene izbore za Studentski zbor za izbornu jedinicu Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment.

Odluka o imenovanju članova i zamjenika Izbornog povjerenstva za provođe…

Odluka o članovima Povjerenstva za prigovore za ponovljene izbore za St…

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Blue-Christmas-Tree111

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Natječaj za izbor Predsjednika studentskog zbora i Natječaj za izbor studentskog pravobranitelja

Dana 21. prosinca 2016. godine, na Prvoj konstituirajućoj sjednici Šestog saziva Studentskog zbora Veleučilišta u Šibeniku, donešene su Odluke o
Natječaj za izbor studentskog pravobranitelja i Natječaj za izbor predsjednika Studentskog zbora Veleučilišta u Šibeniku.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Ponovljeni izbori za Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku za Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

Na temelju članka 15. st. 2. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (“Narodne novine”, br: 71/07) i članka 22. st. 3. Pravilnika o izborima za Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku, dekanica Anita Grubišić, mag. oec., v. pred. donijela je Odluku o provođenju ponovljenih izbora za Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku za Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment.

Cjelokupni tekst Odluke možete preuzeti OVDJE .

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Studentska anketa

Na 33. sjednici Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Šibeniku donesena je Odluka o provođenju Studentske ankete u zimskom semestru ak. godine 2016./2017. Anketa će se provesti u periodu od 9. – 20. siječnja 2017. na nastavi predavanja svakog kolegija koji se izvodi u zimskom semestru tekuće akademske godine u terminu prethodno dogovorenom s nositeljem kolegija. Studentska anketa je anonimna, a rezultati dobiveni ispitivanjem zadovoljstva studenata nastavom pomoći će u unaprjeđenju kvalitete nastave stoga Vas molimo za iskrene odgovore i suradnju.

anketa

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Radno vrijeme referade u srijedu, 21.12.2016.

U srijedu, 21.12.2016. referada radi po slijedećem rasporedu:

Turizam i specijalistički od 8:30-10:00

Promet i upravni od 10:00-11:30

Objavljeno u Novosti veleučilišta