Webmail E-learning StudomatISVUKonferencija
Dobrodošli na stranicu Veleučilišta u Šibeniku

Stipendije za mobilnost studenata VUŠ-a unutar mreže CEEPUS

Obavještavaju se studenti zainteresirani za ostvarivanje mobilnosti unutar mreže CEEPUS putem stipendiranja u ak. godini 2014./2015. da se jave ECTS koordinatorici mr. sc. Ivani Kardum Goleš, pred. na e-mail: ikardum000@gmail.com <mailto:ikardum000@gmail.com>

ceepus

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Obrana doktorske disertacije dr. sc. Ljubo Runjić

U ponedjeljak, 16. ožujka 2015. naš kolega Ljubo Runjić, nastavnik na Upravnom odjelu Veleučilišta u Šibeniku, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranio je svoju doktorsku disertaciju i time stekao akademski naziv: doktor znanosti iz znanstvenog područja društvene znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane međunarodno pravo. Tema doktorske disertacije kolege dr. sc. Ljube Runjića je: ”Međunarodnopravni subjektivitet međunarodnih organizama u suvremenom međunarodnom pravu”, a disertaciju je obranio pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić (predsjednik),  prof. dr. sc. Vesna Barić-Punda,  prof. dr. sc. Davorin Lapaš (mentor).

Čestitamo kolegi Runjiću!

ljubo dr. sc. Ljubo Runjić

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Izvanredni ispitni rok u travnju

Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na svojoj 34. sjednici održanoj 19. ožujka 2015. donijelo je Odluku o održavanju izvanrednog ispitnog roka u travnju 2015.

Odluka o izvanrednom ispitnom roku u travnju 

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Rang lista – stipendije izvrsnim studentima VUŠ-a u 2015.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija izvrsnim studentima VUŠ-a objavilo je rang listu studenata stručnih studija Veleučilišta u Šibeniku koji su se natjecali za dodjeljivanje državnih stipendija izvrsnim studentima u ak.godini 2014./2015. Rang listu možete vidjeti OVDJE .

 

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Studijsko putovanje studenata Odjela Menadžment na Međunarodni kongres fakulteta za turizam i hotelijerstvo, Tivat (Crna Gora)

U sklopu kolegija “Poduzetništvo”, “Menadžment turističke destinacije” i “Promet u turizmu” održati će se studijsko putovanje studenata preddiplomskog stručnog studija Menadžment i specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment. Studenti će u sklopu studijskog putovanja prisustvovati na “Međunarodnom kongresu fakulteta za turizam i hotelijerstvo” koji se održava u Tivtu, Crna Gora u razdoblju od 29. travnja do 3. svibnja 2015. Poziv na studijsko putovanje pročitajte ovdje.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Potpisivanje Ugovora o dodjeli državne stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za 2015. godinu.

Pozivaju se studenti dobitnici državne stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za 2015. godinu da žurno (ne kasnije od 20. ožujka 2015.) dođu u Studentsku referadu na potpisivanje Ugovora o dodjeli državne stipendije.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Natječaj za nagradu Veleučilišta

Raspisan je Natječaj  za Nagradu Veleučilišta. Nagrada Veleučilišta dodjeljuje se studentima Veleučilišta za najbolje pisane radove, istaknuto sudjelovanje u projektima Veleučilišta ili projektima na kojima je Veleučilište partner, sudjelovanje u organizaciji konferencija, skupova i drugih događanja na Veleučilištu, organizaciju studentskih aktivnosti, te za ostala značajna postignuća. Prijava na Natječaj podnosi se e-mailom od 23.ožujka – 7. travnja 2015. na službeni e-mail Veleučilišta (dekanat@vus.hr<mailto:dekanat@vus.hr> ).

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Terenska nastava studenata Upravnog studija

U četvrtak, 12. ožujka 2015. studenti 2. godine preddiplomskog stručnog studija Upravni studij pod vodstvom nastavnice Vesne Jurin Bakotić, mag.iur., pred. u sklopu kolegija Uredsko poslovanje i korespodencija, posjetili su prostorije Gradske uprave Grada Šibenika. Tijekom terenske nastave studenti su se upoznali sa temeljnim pojmovima uredskog poslovanja, i načinom na koji ono funkcionira u praksi; ukazana im je važnost poštivanja temeljnih načela uredskog poslovanja, jer su upravo kvalitetno odrađeni uredski poslovi neophodna pretpostavka urednog funkcioniranja organa uprave. Nastava se odvijala ispred same zgrade Gradske uprave gdje su se studenti upoznali sa sadržajem naziva natpisne ploče jedinice lokalne samouprave te se nastavila u prostorijama prijemne pisarnice, holu Gradske uprave gdje se nalazi oglasna ploča, a završila je pregledom arhive. Terenska nastava održala se u suradnji sa službenicima Gradske uprave Grada Šibenik na čemu im zahvaljujemo, a posebno gospodinu Pašku Rakić koji je organizirao posjetu te u ime Gradske uprave iskazao spremnost i otvorenost za daljnju suradnju Grada s Veleučilištem u Šibeniku.

Upravni studij_terenska nastava

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Veleučilište u Šibeniku i Javna ustanova Nacionalni park Kornati potpisali Sporazum o suradnj

Veleučilište u Šibeniku i Javna ustanova Nacionalni park Kornati potpisali su Sporazum o suradnji na provedbi Strategije razvoja održivog turizma na širem području Nacionalnog parka Kornati u okviru Europske povelje za održivi turizam (European Charter for Sustainable Tourism). Potpisivanjem Sporazuma Veleučilište se obvezalo sudjelovati u radu Savjeta za razvoj održivog turizma, surađivati u provedbi Strategije i Akcijskog plana te provoditi zajedničke projekte sa JU Nacionalni park Kornati.

fotografija (1)

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Poslovna suradnja Veleučilišta i tvrtke CroNoMar d.o.o.

Veleučilište je započelo suradnju s tvrtkom CroNoMar d.o.o. te studenti specijalističkog diplomskog stručnog studija „Menadžment“ koji su pod mentorstvom profesorica Ane Perišić, univ.spec.oec. i Dijane Mečev, univ.spec.oec., provode istraživanja koja će rezultirati studijama izvedivosti, ispitivanjem tržišta i sl. Sve aktivnosti studenata baziraju se na ulaznim parametrima dobivenim od CroNoMar-a, ali i na definiranim potrebama određenih niša u sektoru mora i pomorstva, te povezanih sektora. Više o suradnji pročitajte u sljedećem članku:  <http://cronomar.hr/innovation-incubator-in-inavis/news/suradnja-cronomar-a-s-veleucilistem-u-sibeniku>http://cronomar.hr/innovation-incubator-in-inavis/news/suradnja-cronomar-a-s-veleucilistem-u-sibeniku

Objavljeno u Novosti veleučilišta