Webmail E-learningISVUStudomat
Dobrodošli na stranicu Veleučilišta u Šibeniku

Natječaj za izbor studenta demonstratora

Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na svojoj 61. sjednici donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za izbor studenata demonstratora u akademskoj godini 2016./2017 na kolegiju Statistika (specijalistički diplomski stručni studij Menadžment). Zainteresirani studenti mogu se prijaviti najkasnije do 27. veljače 2017. godine do 12:00 sati.

Natječaj za demonstratora (kolegij Statistika)

Objavljeno u Novosti veleučilišta

OVJERA (TESTIRANJE) ZIMSKOG SEMESTRA I UPIS U LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2016./2017.

Ovjeru (testiranje) zimskog semestra dužni su obaviti svi studenti Veleučilišta upisani u zimski semestar tekuće akademske godine. Uvjet za ovjeru semestra su potpisi u indeksu iz svih kolegija koje je student upisao u zimskom semestru. Studenti koji nemaju ovjeren zimski semestar gube status studenta.

Paralelno s ovjerom semestra svi studenti dužni su upisati se u ljetni semestar.

Testiranje i upis provoditi će se u uredovno vrijeme u studentskoj referadi od 13. – 24. veljače 2017.

Studenti preddiplomskog i specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment tada će upisati i izborne predmete ljetnog semestra (istaknuti su na oglasnoj ploči). Veličina grupe studenata na izbornim predmetima ograničena je sukladno Odluci Vijeća odjela menadžmenta.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Natječaj za izbor dekana Veleučilišta u Šibeniku

Na temelju članka 68. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14 i 60/15), članka 1. Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Veleučilišta u Šibeniku (“Narodne novine”, broj 57/07.), članka 37. Statuta Veleučilišta u Šibeniku i Odluke Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku sa 8. sjednice od 24. siječnja 2017. godine, Veleučilište u Šibeniku objavljuje Natječaj za izbor dekana .

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Izbori za predsjednika Studentskog zbora Veleučilišta u Šibeniku i Studentskog pravobranitelja

DSC_0013-Large-810x446_cDana 18. siječnja 2017. godine, na Drugoj sjednici Studentskog zbora Veleučilišta u Šibeniku izabrana je predsjednica Studentskog zbora Veleučilišta u Šibeniku i Studentski pravobranitelj.

Za predsjednicu Studentskog zbora Veleučilišta u Šibeniku, na mandatno razdoblje od godine dana izabrana je studentica Ankica Arbutina.

Za Studentskog pravobranitelja, na mandatno razdoblje od godine dana izabran je student Luka Banić.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Javno predavanje “Reforma hrvatskog poreznog sustava”

 Veleučilište u Šibeniku organizira javno predavanje pod nazivom ”Reforma hrvatskog poreznog sustava”. Predavanje će se održati dana 19. siječnja 2017. godine u dvorani “A” Veleučilišta u Šibeniku, s početkom u 17:00 sati. Predavanje će održati mr. sc. Damir Vlaić, Voditelj ispostave Porezne uprave, Područnog ureda Dalmacija, Ispostava Knin.

Pozivaju se studenti kao i sve zainteresirane osobe na sudjelovanje na ovom predavanju.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Rezultati ponovljenih izbora za Studentski zbor u Izbornoj jedinici specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

Dana 9. siječnja 2017. godine u 20:00 sati, po završetku glasovanja, Izborno povjerenstvo za provođenje ponovljenih izbora za izbornu jedinicu Specijalistiki diplomski stručni studij Menadžment utvrdilo je izborne rezultate i o tome donijelo Zapisnik, KLASA: 007-01/17-1/01., URBROJ: 2182/1-12/3-1-17-03. Cjelokupni tekst zapisnika možete preuzeti OVDJE.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Upisi u akademsku godinu 2017./2018.

Prijave studijskih programa za kandidate koji se temeljem javnog natječaja kandidiraju za upis na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Šibeniku, kad se radi o prvom upisu na prvu godinu stručnog studija na Veleučilištu u Šibeniku, započinju 9. siječnja 2017. u 12.00 sati putem mrežne stranice www.postani-student.hr .
Kandidat koji se putem Nacionalnog informatičkog sustava (NISpVU) prijavio za upis na preddiplomski stručni studij, a koji je prethodno već studirao na tom istom studiju, biti će isključen iz razredbenog postupka.

veleuciliste_u_sibeniku_sp-550x300

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Izbori za Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku

Izborno povjerenstvo donijelo je Odluku o imenovanju biračkog odbora za ponovljene izbore za Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment i Odluku o biračkom mjestu i vremenu održavanja ponovljenih izbora za izbor predstavnika studenata u Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku.

Odluka o imenovanju članova Biračkog odbora

Odluka o biračkom mjestu i vremenu održavanja izbora

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Prijedlog za izbor člana Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku

Na temelju članka 164. u svezi s 141. stavka 2. Zakona o radu (“Narodne novine” broj 94/13) i članka 29. stavak 2. Statuta Veleučilišta u Šibeniku skupina od 30% radnika Veleučilišta dana 3. siječnja 2017. godine podnijela je

 Prijedlog za izbor člana Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku .

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Odluke o imenovanju članova Izbornog povjerenstva i Povjerenstva za prigovore za ponovljene izbore za Studentski zbor za izbornu jedinicu Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

Dekanica Veleučilišta u Šibeniku, Anita Grubišić, mag. oec., v. pred., na temelju čl. 36. Statuta i čl. 7. i 20. Pravilnika o izborima za studentski zbor donijela je odluke o imenovanju članova Izbornog povjerenstva i Povjerenstva za prigovore za ponovljene izbore za Studentski zbor za izbornu jedinicu Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment.

Odluka o imenovanju članova i zamjenika Izbornog povjerenstva za provođe…

Odluka o članovima Povjerenstva za prigovore za ponovljene izbore za St…

Objavljeno u Novosti veleučilišta