Webmail E-learningISVUStudomat
Dobrodošli na stranicu Veleučilišta u Šibeniku

veleuciliste 2017

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija – Jesenski upisni rok

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07) i članka 93. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, Veleučilište u Šibeniku raspisuje Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija na Veleučilištu u Šibeniku u akademskoj godini 2017./2018. – jesenski upisni rok.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Obavijest

Stručne službe Veleučilišta u Šibeniku neće raditi sa studentima u periodu od 26. srpnja do 18. kolovoza zbog korištenja godišnjeg odmora.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Testiranje ljetnog semestra i upis u akademsku godinu 2017./2018.

Testiranje ljetnog semestra i upis u akademsku godinu 2017./2018. vršit će se u studentskoj referadi od 21. rujna do 4. listopada 2017.

UVIJET ZA UPIS U VIŠU STUDIJSKU GODINU: do trenutka testiranja i upisa u akademsku godinu 2017./2018. ostvareno minimalno 48 ECTS-a iz niže studijske godine.

Studenti koji ostvare manje od 48 ECTS bodova iz studijske godine u akademskoj godini 2017./2018. upisuju PONAVLJANJE STUDIJSKE GODINE.

Studenti koji ostvare više od 30 ECTS-a, a manje od 48 ECTS bodova iz studijske godine u akademskoj godini 2017./2018. upisuju ponavljanje studijske godine, ali im se može odobriti PARCIJALAN UPIS PREDMETA IZ VIŠE STUDIJSKE GODINE temeljem odobrenog obrasca SR-2.

Detaljnije informacije pod linkom: Testiranje ljetnog semestra i upis u akademsku godinu 2017./2018.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Upis na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Šibeniku

Upis kandidata na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Šibeniku u akademskoj godini 2017./2018. prema objavljenim službenim rang listama vršiti će se u petak, 21. srpnja 2017. u 10.00 sati na Veleučilištu u Šibeniku. Službene rang liste kandidata biti će objavljene 17. srpnja 2017. iza 18.00 sati na stranici www.postani-student.hr. Više detalja o postupku upisa i dokumentima potrebnim za upis dostupni su na sljedećim poveznicama:
Preddiplomski stručni studij Menadžment (smjer: turistički menadžment i informatički menadžment)
Preddiplomski stručni studij Upravni studij
Preddiplomski stručni studij Promet
Rang liste po studijima:
Rang lista Informatički menadžment – redoviti studenti
Rang lista Informatički menadžment – izvanredni studenti
Rang lista Turistički menadžment – redoviti studenti
Rang lista Turistički menadžment – izvanredni studenti
Rang lista Upravni studij – redoviti studenti
Rang lista Upravni studij – izvanredni studenti
Rang lista Promet – redoviti studenti
Rang lista Promet – izvanredni studenti
 
Za dodatne informacije možete se obratiti prodekanici za nastavu mr. sc. Tanji Radić Lakoš (tanja@vus.hr) ili voditeljici studentske referade Aniti Marčić (022/311-077).
Objavljeno u Novosti veleučilišta

Natječaj za smještaj u studentskom domu

Temeljem Natječaja za raspodjelu mjesta redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija u studentski dom Šibenik te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2017./2018. sukladno Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2017./2018. studenti se natječu za 74 mjesta u Studentskom domu, te za 35 subvencija za studente smještene kod privatnih stanodavaca. Rok za prijavu na natječaj je do 5. kolovoza 2017. godine. Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se osobno (u zatvorenoj koverti) ili preporučenom poštom na adresu Studentskog centra Šibenik. Obavještavamo studente kako će studentska referada izdavati Potvrde o statusu studenta izdavati će se u vremenu 10:00 -12:00, zaključno s danom 25. srpnja 2017.

Više informacija na: ured@scsi.hr.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Otvorene prijave za upis na specijalistički studij

Postupak prijava kandidata na studijske programe visokih učilišta za upis na specijalistički diplomski stručni studij putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studijske programe (NISpDS) započeo je 3. srpnja 2017. u 10.00 sati i traje do 15.rujna 2017. do 12.00 sati za neistovrsne studije te do 29. rujna do 12.00 sati za istovrsne studije.

Prijave se vrše On-line na mrežnom mjestu www.studij.hr  . Kandidati trebaju do 12. rujna 2017. do 12.00 sati dostaviti dokumentaciju Središnjem prijavnom uredu (SPU). Rang-liste kandidata za upis na studij biti će objavljene 30. rujna 2017. u 14.00 sati.

Za više informacija o prijavi kandidata i upisu na specijalistički diplomski stručni studij Menadžment na Veleučilištu u Šibeniku molimo vas da se obratite prodekanici za nastavu mr. sc. Tanja Radić Lakoš, v.pred. (tanja@vus.hr) ili u studentsku referadu: (022)311-077.

Upis

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Odluka o dodjeli Dekanove nagrade za akademsku godinu 2015./2016.

Na temelju članka 36. Statuta Veleučilišta u Šibeniku i članka 8. Pravilnika o nagradama i priznanjima, dana 13. lipnja 2017., dekanica Veleučilišta u Šibeniku, Anita Grubišić, mag. oec., v. pred., donosi Odluku o dodjeli Dekanove nagrade za akademsku godinu 2015./2016.

Dekanova nagrada se dodjeljuje izvrsnim studentima koji nisu ponavljali niti jednu godinu studija, koji su uspješno položili sve ispite i imaju najbolji prosjek ocjena u toj godini studija, koji mora biti veći od 4,00.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Ljetna škola „Gaining Powerful insights into Social Media Listening“ (Vodice, 28.06.2017. – 30.06.2017.)

U suradnji s o Tehničkim Veleučilištem Zagreb i Sveučilištem u Sheffieldu, Veleučilište u Šibeniku sudjeluje u organizaciji ljetne škole „Gaining Powerful insights into Social Media Listening“ , na lokaciji Obala Vladimira Nazora 4, u Vodicama, od 28/06/2017. do 30/06/2017.

Tema ljetne škole su različite analize i primjene društvenih mreža u poslovanju, a  potvrđeni su slijedeći predavači:

  • Wasim Ahmed – asistent na Sveučilištu u Sheffieldu
  • mr. sc. Sergej Lugović – viši predavač na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu

Više o navedenom događanju je moguće pronaći na poveznici:  https://event.gg/5776 .

Pozivaju se studenti druge i treće godine preddiplomskog stručnog studija Menadžment da dostave prijave za besplatno sudjelovanje u ljetnoj školi.  U sklopu prijave potrebno je dostaviti motivacijsko pismo u Pisarnici Veleučilišta u Šibeniku (osobno ili na e-mail pisarnica@vus.hr).  Odabir kandidata će obaviti posebno Povjerenstvo u roku od 7 dana od objave ovog poziva.

Bodovanje pristupnika se računa kao kombinacija prosjeka ocjena (70%)  i  motivacijskog pisma (30%). Ukupno će se odabrati dva pristupnika.

Napomena: Pristupnici ne moraju dostavljati potvrdu o prosjeku ocjena jer će ga Povjerenstvo pribaviti od Službe za studentske poslove.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Odluka o dodjeli Nagrade Veleučilišta za akademsku godinu 2015./2016.

Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na svojoj 69. sjednici održanoj dana 8. lipnja 2017., donijelo je Odluku o dodjeli Nagrade Veleučilišta za akademsku godinu 2015./2016.

Nagrada Veleučilišta dodjeljuje se studentima Veleučilišta koji su na poseban način svojim radom i postignućima u stručnim, znanstvenim, sportskim, umjetničkim, kulturnim ili drugim aktivnostima postigli ili ostvarili zapažene uspjehe, te na taj način doprinijeli ugledu Veleučilišta u Šibeniku.

Dobitnici Nagrade Veleučilišta za akademsku godinu 2015./2016. su studenti: Ankica Arbutina, Matija Blaće i Nikola Poljak.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Novosti veleučilišta

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

scsi

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet