Webmail E-learning StudomatISVU
Dobrodošli na stranicu Veleučilišta u Šibeniku

Studentski status preko sustava e-Građani

Svi studenti imaju omogućenu prijavu na sustav e-Građani putem elektroničkog identiteta sustava AAI@EduHr. Tim Srca izveo je aplikativno rješenje kojim se na lak i jednostavan način može generirati i ispisati elektronska potvrda o statusu studenta. Student nakon zahtjeva na svoje računalo preuzima potvrdu u PDF formatu.

Potvrda sadrži osnovne matične podatke o studentu, njegovo matično visoko učilište, razinu studija (preddiplomski, diplomski, integrirani studij i sl.), podatke o vrsti studija (stručni ili sveučilišni) kao i akademsku godinu u koju je student upisan. Autentičnost potvrde od strane bilo kojeg korisnika može se i provjeriti unosom broja zapisa i kontrolnog broja koji se nalazi na e-zapisu o statusu studenta.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Još 4 dana do isteka roka za prijavu na Natječaj za Državnu stipendiju

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisalo je natječaj za dodjelu najmanje 5 000 stipendija redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi poslijediplomskih sveučilišnih studija za 2016. godinu. Mjesečni iznos državne stipendije je 1.200,00 kuna i isplaćivat će se za razdoblje od siječnja do rujna 2016. godine. Rok za predaju prijava na natječaj je 12. veljače 2016.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Veleučilište u Šibeniku partner na projektu “Brendiranje obiteljskog smještaja Šibensko-kninske županije”

Turistička zajednica Šibensko-kninske županije potpisala je sa Županijom Šibensko-kninskom Sporazum o suradnji na provedbi Projekta ”Brendiranje obiteljskog smještaja Šibensko-kninske županije”, i to kroz formiranje Povjerenstva za praćenje provedbe Projekta, a radi postizanja zajedničkog cilja: unapređenje ponude kroz povećanja konkurentnosti i kvalitete obiteljskog smještaja. Riječ je o skupini standarda i mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje nositelja obiteljskog smještaja. Radi se o nadopuni postojećeg sustava kategorizacije s ciljem povećanja konkurentnosti i razine kvalitete apartmana, soba i kuća koje se privatno iznajmljuju.

U ime ustanove Veleučilište u Povjerenstvu zastupa dekanice Anita Grubišić, mag.oec., v.pred.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Upis kolegija ljetnog semestra

Upis kolegija ljetnog semestra
Na prijedlog Vijeća odjela po pitanju čl. 30., st. 2. Pravilnika o studiranju, Stručno vijeće na svojoj 41. sjednici održanoj dana 6. studenoga 2015. donijelo je Odluku o upisu kolegija ljetnog semestra za studente 2. i 3. studijske godine. Tekst Odluke možete pronaći OVDJE.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Pravilnik o ERASMUS programu međunarodne mobilnost

Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na svojoj 43. sjednici održanoj 29. siječnja 2016. donijelo je Pravilnik o ERASMUS programu međunarodne mobilnosti . Pravilnikom se određuje provedba ERASMUS programa međunarodne mobilnosti kao i osnovna načela mobilnosti dolaznih i odlaznih studenata, dolaznog i odlaznog nastavnog i nenastavnog osoblja na Veleučilištu, prava i obveze studenta, nastavnog i nenastavnog osoblja, prava i obveze veleučilišnog Povjerenstva za Program mobilnosti, prava i obveze ERASMUS koordinatora na Veleučilištu te druga pitanja značajna za provedbu Programa mobilnosti. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane studente i nastavnike da se uključe u programe međunarodne mobilnosti koje razvija Veleučilište. Za više informacija obratite se ERASMUS koordinatoru (frane.urem@vus.hr <mailto:frane.urem@vus.hr> ) ili ECTS koordinatorici (ivanakg@vus.hr <mailto:ivanakg@vus.hr> ).

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Kriteriji upisa na specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na svojoj 43. sjednici održanoj 29. siječnja 2016. donijelo je Odluku o kriterijima za upis na specijalistički diplomski stručni studij Menadžment i upisnim kvotama za ak. godinu 2016./2017.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Termini testiranja zimskog i upis ljetnog semestra

Na 43. sjednici Stručnog vijeća donijeta je Odluka o terminima testiranja zimskog i upisa u ljetni semestar ak. godine 2015./2016.

Testiranje će se provoditi:

- Za studente 1. studijske godine (po prvi puta upisani i ponavljači) od 8. veljače – 16. veljače 2016.

- Za studente 2. i 3. studijske godine (po prvi puta upisani i ponavljači) od 17. veljače – 1. ožujka 2016.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Terenska nastava u NP “Krka”

Studenti druge godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment, u sklopu kolegija Menadžment zaštićenih područja prirode, pod vodstvom dr.sc. Drage Marguš, pred., posjetili su u četvrtak 28. siječnja 2016. Nacionalni park “Krka” lokacije Puljani – Burnum – Visovac.

posjet ktka

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Natječaj za asistente

Natječaj za asistente

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Natječaj za izbor predsjednika SZ Veleučilišta u Šibeniku

Natječaj za izbor predsjednika SZ VUŠ-a.

Objavljeno u Novosti veleučilišta