Webmail E-learningISVUStudomat
Dobrodošli na stranicu Veleučilišta u Šibeniku

Obavijest- studentska referada

Studentska referada neće raditi od 09.07.-20.07. od 17:00-19:00.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA – ak. godina 2018./2019.

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA
ak. godina 2018./2019.

održati će se 19. srpnja 2018. u 10:00 sati, Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik

Turistički menadžment
Informatički menadžment
Upravni studij
Promet

Students

Objavljeno u Novosti veleučilišta

ZAPOČINJU PRIJAVE ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKI STUDIJ

U ponedjeljak, 2. srpnja 2018. započinju prijave kandidata za upis na Specijalistički diplomski stručni studij menadžment Veleučilišta u Šibeniku. Kandidati se prijavljuju isključivo putem stranice www.studij.hr a prijava postaje valjana u trenutku kada Središnji prijavni ured (SPU) provjeri točnost osobnih podataka kandidata i podataka o prethodnom školovanju te ih potvrdi u sustavu. Prijave za upis u akademskoj godini 2018./2019. traju do 15. rujna 2018. za neistovrsne studije te do 13:50 sati 30. rujna 2018. za istovrsne studije.

Studenti 3. godine preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta u Šibeniku koji se žele kandidirati za upis na specijalistički diplomski stručni studij Menadžment moraju položiti sve ispite studija te obraniti završni rad najkasnije do 29. rujna 2018. kako bi se ocjena njihovog završnog rada evidentirala u ISVU u predviđenom roku. S tim u vezi, završni rad treba se predati u referadu i prijaviti za obranu najkasnije do 15. rujna 2018.

Natječaj za upis na studij možete vidjeti na LINKU

http://www.vus.hr/wp-content/uploads/2018/06/Natje%C4%8Daj-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-specijalisti%C4%8Dkog-diplomskog-stru%C4%8Dnog-studija-Menad%C5%BEment-2018-2019.pdf

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Na VUŠ-u podjeljene diplome uspješnim polaznicima Oracle Academy obrazovnih programa

Dekan Veleučilišta u Šibeniku Ivan Malenica mag.iur. v. pred. je danas podijelio diplome uspješnim polaznicima Oracle Academy obrazovnih programa na Veleučilištu u Šibeniku.

Ukupno sedam studenata je uspješno položilo obrazovne programe Database Foundations i Java Foundations, a dvoje studenata je uspješno završilo i položilo obrazovne programe Java Programming i Database Desing and Programming in SQL.
Studenti su nastavu pratili putem webinara, uz konzultacije i mentorstvo voditelja programa dr.sc. Frane Urema prof.v.š.

Čestitamo uspješnim polaznicima na trudu i postignutom uspjehu

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Obavijest o nastupnom predavanju – mr.sc. Tomislav Ninić

Dana 02. srpnja 2018. godine, mr. sc. Tomislav Ninić, održat će nastupno predavanje u postupku izbora u nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja politologija, na temu „Katalonsko pitanje u komparaciji s Hrvatskom“.

Predavanje će se održati u prostorijama Veleučilišta u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, 22000 Šibenik, dvorana „K“, s početkom u 10:00 sati.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Objavljen NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka ili obavljanja stručne prakse u okviru Erasmus+ programa

Na temelju Odluke (KLASA: 605-01/18-03/18; URBROJ: 2182/1-12/3-1-18-01), od 13/06/2018., dekan Veleučilišta u Šibeniku Ivan Malenica mag.iur. v.pred. raspisao je NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka ili obavljanja stručne prakse u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2018./2019., 2019./2020. i projekta 2018-1-HR01-KA103-046928

Više informacija potražite na linku: http://www.vus.hr/index3.php/?page_id=4417

erasmus16_tagline_1

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Veleučilište u Šibeniku prijavilo projekt pod nazivom EVOLVE TOGETHER na natječaj Europskog socijalnog fonda

Veleučilište u Šibeniku prijavilo je projekt pod nazivom EVOLVE TOGETHER na natječaj Europskog socijalnog fonda – „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“, koji se financira iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“. Nositelj projekta je Veleučilište u Šibeniku, dok su partneri Veleučilište u Slavonskom Brodu, Međimursko veleučilište u Čakovcu, Sveučilište Sjever, Libertas međunarodno sveučilište i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.
Glavni cilj projekta je razviti i unaprijediti preddiplomski stručni studijski program „Proizvodno strojarstvo“ te unaprijediti postojeći preddiplomski stručni studijski program „Turistički menadžment“.

Planirani trošak provedbe projekta je 3.968.329,65 kn.

esf_18

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Otvoren natječaj za prijavu studentskih poduzetničkih projekata/poduzetničkih zadataka

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) otvara javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava u svrhu realizacije poduzetničkih projekata studenata/studentskih timova i ostalih prihvatljivih korisnika na području Republike Hrvatske.

Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora je program podrške studentskom osposobljavanju za poduzetništvo te razvoju kreativnosti studenata i inovacijskih procesa u Republici Hrvatskoj. Aktivnosti podrške provodit će se u okviru dva pilot-projekta s ciljem realizacije i razvoja poduzetničkih projekata te financiranja osnivanja poduzeća od strane studenata.

Natječaj je otvoren od 23. svibnja do 15. lipnja 2018. godine, a korisnicima je na raspolaganju ukupno 205.000,00 kn za realizaciju poduzetničkih projekata/rješavanje poduzetničkih zadataka.

Više možete saznati na linku: https://www.mspi.hr/otvoren-natjecaj-za-prijavu-studentskih-poduzetnickih-projekata-poduzetnickih-zadataka/

MSPI_logotip

Objavljeno u Novosti veleučilišta

OBAVIJEST O GOSTUJUĆEM PREDAVANJU – Izv.prof.dr.sc. Krešimir Pripužić, FER Zagreb

U sklopu kolegija „Uvod u baze podataka“ u srijedu 30.05.2018 u 13:00h u dvorani O nastavu će održati Izv.prof.dr.sc. Krešimir Pripužić sa Fakultete elektrotehnike i računarstva u Zagrebu na temu „Pohrana i obrada velike količine podataka“.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Obavijest o javnom predavanju – mr.sc. Ljiljana Nanjara

Dana 28. svibnja 2018. godine, u 18:00 sati u dvorani „N“ Veleučilišta u Šibeniku, održat će se javno predavanje na temu „Kriteriji kvalitete kruha u okvirima pekarske proizvodnje“. Javno predavanje u organizaciji Veleučilišta u Šibeniku održat će mr. sc. Ljiljana Nanjara.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi