Webmail E-learning StudomatISVU
Dobrodošli na stranicu Veleučilišta u Šibeniku

Odluka Vijeća Upravnog odjela – upis više godine

Vijeće Upravnog odjela Veleučilišta u Šibeniku na svojoj 4. sjednici održanoj dana 8. rujna 2016. donijelo je ODLUKU da se studentima koji su u terminima testiranja ljetnog semestra i upisa u akademsku godinu 2016./2017. podnijeli zahtjev za upis više studijske godine u akademskoj godini 2016./2017. temeljem članka 30 stavak 2 Pravilnika o studiranju, a koji su u akademskoj godini 2015./2016. ostvarili minimalno 48 ECTS bodova iz studijske godine, odobrava upis više studijske godine.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

UPISI NA PREDDIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE 2016/2017. – JESENSKI ROK

upis rujan sličica

Rang-liste kandidata za upis na preddiplomske stručne studije na Veleučilištu u Šibeniku u akademskoj godini 2016./2017. (RUJANSKI ROK)

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Preddiplomski stručni studij Upravni studij

Preddiplomski stručni studij Promet

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Odluka o održavanju izvanrednog (dekanskog) ispitnog roka u akademskoj godini 2015./2016.

1) Raspisuje se izvanredni (dekanski) ispitni rok u akademskoj godini 2015./2016.

2) Izvanredni (dekanski) ispitni rok održat će se od 21. – 23. rujna 2016. godine

3) Nositelj kolegija dužan je u studentsku referadu prijaviti termin održavanja izvanrednog ispitnog roka iz svakog kolegija kojemu je nositelj

4) Za izvanredni (dekanski) ispitni rok u akademskoj godini 2015./2016. student može prijaviti polaganje ispita iz samo jednog do sada nepoloženog kolegija o čemu evidenciju vodi studentska referada.

5) Ispit se može odjaviti putem studomata ili ustudentskoj referadi do 12:00 sati jedan dan uoči ispita.

6) Raspored polaganja ispita prijavljenih studenata objavljuje se najkasnije jedan dan prije održavanja ispita na e – learning stranici predmeta te na Internet stranicama Veleučilišta i na oglasnoj ploči.

Cjelokupni tekst Odluke o izvanrednom (dekanskom) ispitnom roku možete preuzeti OVDJE .

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Testiranje ljetnog semestra i upis u akademsku godinu 2016/2017.

Testiranje ljetnog semestra i upis u akademsku godinu 2016./2017. vršit će se u studentskoj referadi od 19. rujna do 7. listopada 2016.

Mole se studenti koji su u tekućoj akademskoj godini ostvarili 55 i više ECTS-a da testiranje obave što je moguće ranije kako bi se smanjio pritisak na studentsku referadu tj. gužve pred sam kraj termina upisa.

Studenti koji će do trenutka testiranja i upisa u akademsku godinu 2016./2017. ostvariti između 45 i 54 ECTS-a, a žele upisati višu studijsku godinu, temeljem članka 30. Pravilnika o studiranju trebaju Vijeću odjela podnijeti Zamolbu za upis u višu studijsku godinu. Ove zamolbe predaju se u studentskoj referadi.

Studenti koji temeljem članka 46. Pravilnika o studiranju žele promijeniti status studenta u ovom terminu trebaju podnijeti Zahtjev za promjenu statusa u studentsku referadu.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija na Veleučilištu u Šibeniku u akademskoj godini 2016./2017. – JESENSKI UPISNI ROK -

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07) i članka 93. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, Veleučilište u Šibeniku raspisuje

Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija na Veleučilištu u Šibeniku u akademskoj godini 2016./2017. - JESENSKI UPISNI ROK -

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Centar za razvoj karijera Filozofskog fakulteta u Zagrebu – Poziv na sudjelovanje u istraživanju

Filozofski fakultet u Zagrebu osniva Centar za razvoj karijera kojem je cilj, kroz razvoj generičkih te specifičnih znanja i vještina, dodatno osposobiti studente za potrebe tržišta rada. Jedan od kolegija koji će se nuditi u sklopu modula “Upravljanje društvenim promjenama” je i kolegij ”Društveno korisno učenje”. Centar za razvoj karijera na FFZG planira uspostaviti suradnju s drugim visokoškolskim institucijama u Republici Hrvatskoj i pokušava utvrditi u kojoj je mjeri studentska populacija u RH zainteresirana za sudjelovanje u projektima društveno korisnog učenja te ispitati neke odrednice trenutne razine interesa za društveno korisno učenje.

Upitnik kojim sudjelujete u istraživanju dostupan je pod linkom http://limesurvey.srce.hr/86164/lang-hr, a cjelokupni informativni dokument o Centru za razvoj karijera možete preuzeti OVDJE.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

DESET GODINA VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU 2006. – 2016.

Proslava 10. obljetnice Veleučilišta u Šibeniku održat će se dana 15. i 16. rujna 2016. godine.

Povodom proslave 10. obljetnice Veleučilišta u Šibeniku bit će održan niz prigodnih događanja .

Za vrijeme održavanja proslave zbog protokolarnih obveza Veleučilište ne radi sa studentima.

image001 (9)

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Projekt “Shaping the Future Education in Tourism”

Veleučilište u Šibeniku je dio strateškog partnerstva unutar programa Erasmus i to KA2 partnerstvo za suradnju i inovacije među visokoškolskim ustanovama.

Naziv projekta je “Shaping the Future Education in Tourism” i trajat će do travnja 2019. Naši partneri su:

- GOCE DELCEV STATE UNIVERSITY STIP, Makedonija

- Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Grčka

- Prof.Dr. Asen Zlatarov University, Bugarska.

Aktiviranje potencijala u turizmu može postati vitalna energija za sve nacionalne ekonomije. Visoko obrazovne ustanove moraju slijediti zahtjeve klijenata, odnosno gostiju kako bi uspješno djelovali i na tržište te na poticanje poduzetničke klime. Iz ovoga proizlazi uloga koju visoko obrazovanje treba imati u društvu – izgradnja kompetencija za studente koji će postati budući poduzetnici. Nove generacije studenata su, zacijelo više nego ikad, okrenuti ka upotrebi IT alata, te će stoga ovo partnerstvo uložiti zajedničke napore kako bi stvorilo temelje u novim načinima prijenosa znanja zamjenjujući tradicionalna “predavanja” s novim digitalnim platformama. Na projektu će zajedničkim snagama raditi studenti i profesori, a krajnji rezultati će svakako koristiti i poduzetnicima, ali i razvoju regionalnog turizma. Dodatna vrijednost ovog projekta je što umjesto konkurentnog odnosa među susjednim zemljama, naglasak jest u regionalnom pristupu i stvaranju mreža među institucijama visokog obrazovanja koje bi mogle ponuditi alate za razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

2. Međunarodni susret studenata turizma i ugostiteljstva

Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku najavljuje Drugi međunarodni kongres studenata turizma i ugostiteljstva (IMTHS). IMTHS će se održati u Šibeniku od 28. do 30. listopada 2016. godine.

Tema ovogodišnjeg susreta, koji namjerava nadmašiti prošlogodišnju brojku od 200 prisutnih studenata, jest “Kultura i odnosi s javnošću u turizmu”. Vrhunski domaći i strani predavači predočiti će sudionicima najnovija promišljanja i pristupe razvoju ova dva važna aspekta turizma, naše daleko najvažnije gospodarske grane. Osobit naglasak će biti na razvoju turizma u Šibeniku.

Na ovaj način, IMTHS se pridružuje obilježavanju 950. obljetnice prvog spomena grada Šibenika i 10. godišnjice Veleučilišta u Šibeniku.

2. IMTHS ima četiri bitna segmenta koji će se realizirati na nekoliko lokacija u Šibeniku, ovisno o vrsti aktivnosti: obrazovni, informacijski i društveni, a kao novi segment realizirati će se i sportski dio koji se odnosi na natjecanja u sportu između ekipa visokoobrazovnih institucija koje će se igrati zasebno u ženskoj i muškoj konkurenciji.

Kao i prošle godine, predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je prihvatila pokroviteljstvo IMTHS-a, navodeći doprinos povezivanju studenata i njihovom uključivanju u tržište rada, kao i promoviranje grada Šibenika kao sadržajne kulturno-turističke destinacije.

Svoje pokroviteljstvo su pružili i Veleučilište u Šibeniku i Studentski centar Šibenik.

image001 2 kongres turizma

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Natječaj za upis na specijalistički stručni studij Menadžment u ak. god. 2016/2017.

Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na svojoj 49. sjednici održanoj 14. lipnja 2016. donijelo je Odluku o raspisivanju Natječaja za upis  na specijalistički stručni studij Menadžment u akademskoj godini 2016./2017.

Prijave za upis na studij počinju 1. srpnja 2016., a cjelokupni postupak provodi Središnji prijavni ured putem mrežnog mjesta<http://www.studij.hr> . Konačne rang liste kandidata koji će ostvariti pravo upisa na studij biti će objavljene 30. rujna 2016.

Objavljeno u Novosti veleučilišta