Odluku o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID-19

Na temelju članka 36. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, a u vezi s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu od 19. ožujka 2020., te dopisom Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 602-04/20--10/0024; URBROJ: 533-04-20-003) od 19. ožujka 2020. dekan Veleučilišta dr. sc. Ljubo Runjić, v. pred donosi

 

 

 

Odluku o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID-19

 

 

 

I.

Nastavno osoblje upućuje se na rad od kuće.

Nastavno osoblje obvezno je rad obavljati kod kuće radnim danom u propisano radno vrijeme (termini predavanja i konzultacija) na način i pod uvjetima koje utvrdi dekan posebnom odlukom.

 

II.

U prostorima Veleučilišta obavljat će se samo nužni i neodgodivi poslovi.

Dekan će odrediti nužne i neodgodive poslove te broj zaposlenika potrebnih za njihovo obavljanje (nužno osoblje).

Prilikom utvrđivanja liste nužnog osoblja vodit će se kriterijima nužnosti i kriterijima rizičnosti pod uvjetom da se uz primjenu tih kriterija može organizirati rad i uredno obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka.

Kriterij nužnosti se odnosi na zaposlenike čija je prisutnost neophodna za obavljanje pojedine vrste posla; zaposlenike kojima se mogu osigurati preduvjeti za rad od kuće; zaposlenike koji stanuju u blizini radnog mjesta, a da ne moraju koristiti javni prijevoz za dolazak na posao; zaposlenike koji posjeduju privatni automobil kojim bi mogli dolaziti na posao uz osiguranje parking mjesta.

Kriterij rizičnosti se odnosni na zaposlenike koji su kronični bolesnici i stariji od 60 godina; zaposlenike koji imaju djecu i/ili skrbe o starijim roditeljima.

 

III.

Rad službi Veleučilišta organizirat će se u dvije skupine nužnog osoblja (skupina A i skupina B), koje će neovisno jedna o drugoj osigurati kontinuirano obavljanje poslova.

Skupine nužnog osoblja izmjenjivat će se svaka dva tjedna, a radni prostor će se između dvije smjene dezinficirati.

 

IV.

Zaposlenici koji neće obavljati posao na radnom mjestu kao nužno osoblje obvezni su rad obavljati kod kuće radnim danom u propisano radno vrijeme na način i pod uvjetima koje utvrdi dekan odlukom.

 

V.

Za vrijeme trajanja epidemije službe Veleučilišta neće neposredno raditi sa strankama, osim ako je to nužno zbog specifičnog djelokruga pojedine službe, te su dužna na svojim mrežnim stranicama objaviti upute strankama za obraćanje službama elektroničkim putem, te brojeve telefona na kojima će moći ostvariti kontakt s zaposlenicima.

Zaposlenik je dužan svaki dan biti dostupan u radnom vremenu odnosno u vremenu koje bi proveo na radnom mjestu u ustanovi.

 

VI.

Svi zaposlenici iz članka I. i II. ove Odluke, svaki ponaosob, moraju se upoznati s organizacijom rada, rasporedom rada i radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID-19.

 

VII.

Sve ostale aktivnosti n Veleučilištu odvijaju se u skladu sa uputama Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu.

 

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnim stranicama Veleučilišta.

 

 

 

S poštovanjem,

                                                                                

dr. sc. Ljubo Runjić, v. pred.


  Objavljeno: 23.03.2020, 12:12h

 

 

Carnet
Shaping the future projekt
Erasmus + T4
ENTO
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Agencija za mobilnost i programe EU
CEEPUS
ISO 9001
MSPI
Erasmus
Oracle academy
Dabar
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja