Odluka o imenovanju koordinatora za zaštitu od epidemije bolesti COVID-19

Odluka o imenovanju koordinatora za zaštitu od epidemije bolesti COVID-19

Na temelju članka 36. Statuta Veleučilišta u Šibeniku dekan Veleučilišta dr. sc. Ljubo Runjić, v. pred donosi

 

 

 

Odluku o imenovanju koordinatora za zaštitu od epidemije bolesti COVID-19

 

I.

Koordinatorima za zaštitu od epidemije bolesti COVID-19 imenuju se:

- Dragan Erceg, dipl. iur.

- dr. sc. Frane Urem, prof. v. š..

- Ivana Beljo, dipl. ing. mat., v. pred.

 

II.

Koordinatori za zaštitu od epidemije bolesti COVID-19 zaduženi su za provođenje mjera zaštite sprječavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguravanje provedbe Odluke o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnim stranicama Veleučilišta.

 

S poštovanjem,

                                                                               

dr. sc. Ljubo Runjić, v. pred.


  Objavljeno: 23.03.2020, 12:18h

 

 

Oracle academy
Carnet
Dabar
ENTO
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Shaping the future projekt
Erasmus + T4
MSPI
ISO 9001
CEEPUS
Agencija za mobilnost i programe EU
Erasmus
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja