ODLUKA o održavanju izvanrednog ispitnog roka u srpnju 2020 godine

ODLUKA o održavanju izvanrednog ispitnog roka u srpnju 2020 godine

 

Na temelju članka 45. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, članka 39., stavka 4. Pravilnika o studiranju i članka 5., stavka 6. Pravilnika o ocjenjivanju i vrednovanju rada studenata na Veleučilištu u Šibeniku, Stručno vijeće na svojoj 11. sjednici (elektronskoj)  održanoj dana 6. srpnja 2020. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

ODLUKU

o održavanju izvanrednog ispitnog roka u srpnju 2020 godine

 

  1.  Raspisuje se izvanredni ispitni rok u srpnju 2020.g. (akademska godina 2019./2020.).
  2.  Izvanredni ispitni rok iz stavka 1. održat će se od 13. – 19. srpnja 2020. godine.
  3.  Nositelj kolegija dužan je u studentsku referadu prijaviti termin održavanja izvanrednog ispitnog roka iz svakog kolegija kojemu je nositelj.
  4.  Za izvanredni ispitni rok u srpnju 2020. godine student može prijaviti polaganje ispita iz samo jednog do sada ne položenog kolegija, o čemu evidenciju vodi studentska referada.

 

 

 

 


  Objavljeno: 07.07.2020, 09:21h

 

 

Dabar
Agencija za mobilnost i programe EU
Carnet
ENTO
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Erasmus + T4
ISO 9001
Oracle academy
Erasmus
CEEPUS
Shaping the future projekt
MSPI
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja