Prosječne ocjene nastavnika i suradnika temeljem studentske ankete u akademskoj godini 2020/2021

Prosječne ocjene nastavnika i suradnika temeljem studentske ankete u akademskoj godini 2020/2021

 

Poštovani posjetitelji,

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Šibeniku i Odbor za provođenje studentske ankete proveli su ispitivanje zadovoljstva studenata uvjetima studiranja, studijskim programima i izvođačima nastave na Veleučilištu u Šibeniku u akademskoj godini 2020./2021. Anketiranje se provelo online putem ISVU sustava u zimskom i ljetnom semestru na kolegijima svih studija Veleučilišta. Studentskom anketom želi se utvrditi kretanje prosječnih ocjena po kolegijima i studijima kako bi se mogla uočiti kritična negativna kretanja ocjena određenog kolegija, te da bi se na temelju toga mogle poduzeti korektivne mjere kako bi se održala i dodatno povećala kvaliteta nastave.

U akademskoj godini 2020./2021. ukupna prosječna ocjena Veleučilišta iznosi 4,47. Među studijskim programima najvišu prosječnu ocjenu je ostvario Preddiplomski stručni studij Promet (4,65).

Rekapitulacija dinamike ocjena i broja anketiranih studenata po studijima

 

R.br.

STUDIJ

AKADEMSKA GODINA 2019/2020

AKADEMSKA GODINA 2020/2021

USPORE-  DBA    BROJA ANKETA

USPORE-DBA OCJENA

Broj anketa

Prosječna ocjena

Broj anketa

Prosječna ocjena

INDEKS V/III (%)

INDEKS VI/IV (%)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

Preddiplomski stručni studiji TM/IM                 

   822

    4,49

  475

     4,54

   57,79%

  101,25%

2

Preddiplomski stručni studij Poslovna    informatika                                                   

   208

    4,25

   243

     4,34

  116,83%

   102,07%

3

Preddiplomski stručni studij Promet             

   322

    4,54

   265

      4,65

   82,30%

   102,40%

4

Preddiplomski stručni studij Upravni    studij                                                       

   210

     4,44

   231

      4,44

  110,00%

    99,99%

5

Specijalistički diplomski stručni studij    Menadžment                                        

   364

     4,59

   128

       4,48

    35,16%

    97,73%

6

Specijalistički diplomski stručni studij     Upravni studij                                           

   84

     4,81

   107

       4,34

  127,38%

     90,21%

Ukupna prosječna ocjena Veleučilišta

  2.010

    4,52

  1.449

      4,47

    72,09%

    98,81%

 

Rezultati Studentske ankete podloga su Postupku za izbor najboljeg nastavnika Veleučilišta. Konačna ocjena nastavnika rezultat je statističke obrade prikupljenih rezultata anketa pri čemu su u obzir su uzeta pitanja iz anketnog upitnika Veleučilišta koja se odnose na nastavnika:

1.         Jasno je izložio sadržaj i program predmeta te kriterije ocjenjivanja

2.         Nastavu i konzultacije održava na vrijeme i redovito

3.         Način provjere znanja je primjeren

4.         Korektno se ponaša u komunikaciji sa studentima.

Obradom podataka Studentske ankete u akademskoj godini 2020./2021. Povjerenstvo je utvrdilo da je najvišu konačnu ocjenu ostvario doc. dr. sc. Dragan Zlatović, prof. v. š. Sljedeća nastavnica u poretku najbolje ocijenjenih jest Ana Perišić, univ.spec.oec., v. pred. Prosječna ocjena za sve nastavnike i suradnike iznosi 4,44

 


  Objavljeno: 10.01.2022, 10:07h

 

 

Erasmus
Shaping the future projekt
Dabar
ISO 9001
Oracle academy
Carnet
Agencija za mobilnost i programe EU
Erasmus + T4
MSPI
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
CEEPUS
ENTO
Copyright © 2022 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja