REZULTATI STUDENTSKE ANKETE U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020

REZULTATI STUDENTSKE ANKETE U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Šibeniku i Odbor za provođenje studentske ankete proveli su ispitivanje zadovoljstva studenata uvjetima studiranja, studijskim programima i izvođačima nastave na Veleučilištu u Šibeniku u akademskoj godini 2019./2020. Anketiranje se provelo u zimskom i ljetnom semestru na kolegijima koji su se izvodili u tekućoj akademskoj godini. Studentskom anketom želi se utvrditi kretanje prosječnih ocjena po kolegijima i studijima kako bi se mogla uočiti kritična negativna kretanja ocjena određenog kolegija, te da bi se na temelju toga mogle poduzeti korektivne mjere kako bi se održala i dodatno povećala kvaliteta nastave.

U akademskoj godini 2019./2020. ukupna prosječna ocjena Veleučilišta iznosi 4,52. Među studijskim programima najvišu prosječnu ocjenu je ostvario specijalistički diplomski stručni studij Upravni studij.

 Rekapitulacija dinamike ocjena i broja anketiranih studenata po studijima

R.br.

STUDIJ

AKADEMSKA GODINA 2018/2019

AKADEMSKA GODINA 2019/2020

USPORE-DBA BROJA ANKETA

USPORE-DBA OCJENA

Broj anketa

Prosječna ocjena

Broj anketa

Prosječna ocjena

INDEKS V/III (%)

INDEKS VI/IV (%)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

Preddiplomski stručni studiji TM/IM

1.007

4,49

862

4,48

85,60%

99,83%

2

Preddiplomski stručni studij Poslovna informatika

 

 

222

4,25

 

 

3

Preddiplomski stručni studij Promet

441

4,47

343

4,51

77,78%

100,76%

4

Preddiplomski stručni studij Upravni studij

355

4,55

231

4,46

65,07%

98,05%

5

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

325

4,63

380

4,60

116,92%

99,43%

6

Specijalistički diplomski stručni studij Upravni studij

 

 

84

4,81

 

 

Ukupna prosječna ocjena Veleučilišta

2.128

4,53

2.122

4,52

99,72%

99,67%

 

 

Rezultati Studentske ankete podloga su Postupku za izbor najboljeg nastavnika Veleučilišta. Studenti su anketom najviše ocjene dodijelili vanjskom suradniku Veleučilišta predavaču mr.sc. Krešimiru Nimcu, (16 anketiranih studenata, prosječna ocjena 5,00), dok je najbolja nastavnica iz reda zaposlenika Veleučilišta u 2020. Ana Perišić, univ.spec.oec., v.pred. (93 ankete, prosječna ocjena 4,91).

 


  Objavljeno: 10.09.2020, 08:46h

 

 

Dabar
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Erasmus
ISO 9001
ENTO
Erasmus + T4
CEEPUS
Shaping the future projekt
MSPI
Agencija za mobilnost i programe EU
Carnet
Oracle academy
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja