Uputa za studente i nastavnike Veleučilišta u Šibeniku o načinu održavanja nastave na daljinu u periodu od 16. ožujka do 27. ožujka 2020.

Uputa za studente i nastavnike Veleučilišta u Šibeniku o načinu održavanja nastave na daljinu u periodu od 16. ožujka do 27. ožujka 2020.

 

Sukladno Uputi o postupanju koju je donio dekan Veleučilišta u Šibeniku dr. sc. Ljubo Runjić, v. pred. zbog pogoršanja epidemiološke situacije vezano uz COVID-19 nastavne aktivnosti na Veleučilištu će se održavati na daljinu putem e-learning sustava i/ili Webexa u periodu od 16. ožujka do 27. ožujka 2020.

Svi studenti dužni su pratiti nastavu putem on-line platformi (e-learning i/ili Webexa) , te pratiti upute predmetnih nastavnika, kao i upute objavljene na internetskim i društvenim stranicama Veleučilišta.

Svi studenti i nastavnici dužni su da prate internetske i društvene stranice Veleučilišta kao i svoju elektronsku poštu radi daljnih uputa u vezi izvođenja nastave na daljinu.

 

Održavanje nastave – predavanja

Obveza studenata je da sukladno rasporedu prate predavanja preko e-learning sustava.

Obveza nastavnika je da sukladno rasporedu za svaki kolegij kojem su nositelj pravovremeno preko e-learning sustava obavijeste/pripreme studente za online izvođenje predavanja koje je predviđeno toga dana.

Obavijest mora sadržavati:

- ime nastavne cjeline(a) koja se obrađuje

- poveznice ili podatke, ovisno što će se u nastavi koristiti - npr. poveznicu na interaktivno online predavanje ili snimku predavanja, nastavni materijal (ppt prezentacija, poglavlja u knjizi/skripti, članke), zadatke koje treba riješiti, pitanja za pripremu ispita, dodatna pojašnjenja i upute za svladavanje određene nastavne cjeline itd.)

Nastavnici su dužni da u predviđenim terminima predavanja budu dostupni online za studente (preko e-learning sustava odnosno elektronske pošte) i da pravovremeno odgovaraju na njihova možebitna pitanja.

 

Održavanje nastave – vježbe/seminari/završni i diplomski radovi/konzultacije

Studenti i nastavnici komunicirat će preko e-learning sustava odnosno elektronske pošte kako bi studenti mogli vježbati, odnosno raditi na seminarskim, završnim ili diplomskim radovima.

Konzultacije između studenata i nastavnika također će se odvijati putem elektronske pošte.


Knjižnica
Tijekom iduća dva tjedna knjižnica neće raditi sa studentima. Za sva pitanja studenti se mogu obratiti na e-mail; nives@vus.hr

Referada
Tijekom iduća dva tjedna referada neće raditi sa studentima. Za sva pitanja studenti se mogu obratiti na e‐mail: anitam@vus.hr ili telefon (022) 311-077
 
Za sva dodatna pitanja studenti se mogu obratiti prodekanici za nastavu Ivani Beljo na e-mail: ibeljo@vus.hr ili mobitel 099 273 9634
 
 
Ivana Beljo, dipl. ing. mat., v. pred.
 
Prodekanica za nastavu

  Objavljeno: 14.03.2020, 16:51h

 

 

ENTO
ISO 9001
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Erasmus
Erasmus + T4
Carnet
CEEPUS
Dabar
Shaping the future projekt
Agencija za mobilnost i programe EU
Oracle academy
MSPI
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja