Veleučilište u Šibeniku i LAG Krka potpisali Sporazum o suradnji

Veleučilište u Šibeniku i LAG Krka potpisali Sporazum o suradnji

 

Dekan Veleučilišta u Šibeniku gosp.  Ivan Malenica mag.iur. i predsjednik LAG-a Krka gosp. Dalibor Durdov,  danas su potpisali Sporazum o suradnji kojim su definirali koncept i mogućnosti suradnje koje će se provoditi s ciljem daljnjeg uspješnog razvoja dviju organizacija. Poseban naglasak stavljen je na provedbu stručne prakse za studente Veleučilišta koji će u sklopu iste moći raditi na pisanju i provedbi EU projekata, izradi poslovnih planova, poslovima istraživanja tržišta, organzaciji događanja te marketinškim i drugim potrebnim aktivnostima.

Studenti preddiplomskog stručnog studija Menadžment i specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment koji su zainteresirani za stručnu praksu u LAG Krka, trebaju se javiti voditeljici stručne prakse Jasmini Sladoljev, univ. spec. oec., v.pred.


  Objavljeno: 19.06.2019, 12:01h

 

 

ENTO
Erasmus
Shaping the future projekt
ISO 9001
CEEPUS
MSPI
Erasmus + T4
Oracle academy
Agencija za mobilnost i programe EU
Carnet
Dabar
Copyright © 2019 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja