Predstavnici VUŠ-a i NP KORNATI sudjelovali na međunarodnoj konferenciji MVM9 u Bordeauxu

Nakon realizacije trogodišnjeg projekta istraživanja stavova posjetitelja NP Kornati, predstavnici Veleučilišta u Šibeniku Ivan Malenica mag.iur., v. pred., mr.sc. Tanja Radić Lakoš, v. pred., Ana Perišić, dipl. ing. mat., univ. spec. oec., v.pred., Ivana Beljo dipl.ing., pred. i Dijana Mečev, univ. spec. oec., v. pred. te Nacionalnog parka Kornati dr. sc. Martina Markov i Valentina Bračanov, prezentirali su rad pod naslovom „Can we predict visitor loyalty protected areas? The case of Kornati national Park“ na devetoj međunarodnoj konferenciji “Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas” koja se od 28. do 31. kolovoza 2018 održala u francuskom gradu Bordeaux.

Nastavno na rezultate projekta, razvijen je analitički model lojalnosti posjetitelja na zaštićenom području.

Na konferenciji su osim plenarnih predavanja, predavanja po sekcijama i posterskih prezentacija bila organizirana i studijska putovanja u zaštićena područja prirode u okolici Bordeauxa gdje su se sudionici upoznali sa specifičnostima ovih područja, planovima upravljanja i organizacijom prihvata posjetitelja te njihovim utjecajem na zaštićeni okoliš.

Osim Veleučilišta u Šibeniku i NP Kornati, svoje predstavnike na konferenciji imali su i Institut za turizam te Nacionalni park Krka s kojima Veleučilište u Šibeniku također usko surađuje na različitim projektima.


  Objavljeno: 08.09.2018, 11:26h

 

 

Carnet
Agencija za mobilnost i programe EU
MSPI
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Oracle academy
ENTO
CEEPUS
Shaping the future projekt
ISO 9001
Dabar
Erasmus + T4
Erasmus
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja