Webmail E-learningISVUStudomat
Dobrodošli na stranicu Veleučilišta u Šibeniku

[ OBAVIJEST – potvrde o statusu studenta u svrhu prijave za studentski dom ]

Mole se studenti kojima je potrebna potvrda o statusu studenta za prijavu za studentski dom da se pismeno obrate na mail anitam@vus.hr.
U dopisu je potrebno navesti navesti ime i prezime, svhu izdavanja potvrde te kontakt broj telefona.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR

Obavještavaju se studenti da će zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora, Veleučilište u Šibeniku biti zatvoreno u razdoblju od 26.srpnja 2018 do 17. kolovoza 2018.
Veleučilište započinje s radom 20. kolovoza 2018 godine.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PREDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA NA VELEUČILIŠTU U ŠIBENIKU- u akademskoj godini 2018/2019 – jesenski upisni rok

Uvid u natječaj možete izvršiti na linku:

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PREDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA NA VELEUČILIŠTU U ŠIBENIKU _jesenski upisni rok

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Obavijest- studentska referada

Studentska referada neće raditi od 09.07.-20.07. od 17:00-19:00.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA – ak. godina 2018./2019.

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA
ak. godina 2018./2019.

održati će se 19. srpnja 2018. u 10:00 sati, Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik

Turistički menadžment
Informatički menadžment
Upravni studij
Promet

Students

Objavljeno u Novosti veleučilišta

ZAPOČINJU PRIJAVE ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKI STUDIJ

U ponedjeljak, 2. srpnja 2018. započinju prijave kandidata za upis na Specijalistički diplomski stručni studij menadžment Veleučilišta u Šibeniku. Kandidati se prijavljuju isključivo putem stranice www.studij.hr a prijava postaje valjana u trenutku kada Središnji prijavni ured (SPU) provjeri točnost osobnih podataka kandidata i podataka o prethodnom školovanju te ih potvrdi u sustavu. Prijave za upis u akademskoj godini 2018./2019. traju do 15. rujna 2018. za neistovrsne studije te do 13:50 sati 30. rujna 2018. za istovrsne studije.

Studenti 3. godine preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta u Šibeniku koji se žele kandidirati za upis na specijalistički diplomski stručni studij Menadžment moraju položiti sve ispite studija te obraniti završni rad najkasnije do 29. rujna 2018. kako bi se ocjena njihovog završnog rada evidentirala u ISVU u predviđenom roku. S tim u vezi, završni rad treba se predati u referadu i prijaviti za obranu najkasnije do 15. rujna 2018.

Natječaj za upis na studij možete vidjeti na LINKU

http://www.vus.hr/wp-content/uploads/2018/06/Natje%C4%8Daj-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-specijalisti%C4%8Dkog-diplomskog-stru%C4%8Dnog-studija-Menad%C5%BEment-2018-2019.pdf

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Na VUŠ-u podjeljene diplome uspješnim polaznicima Oracle Academy obrazovnih programa

Dekan Veleučilišta u Šibeniku Ivan Malenica mag.iur. v. pred. je danas podijelio diplome uspješnim polaznicima Oracle Academy obrazovnih programa na Veleučilištu u Šibeniku.

Ukupno sedam studenata je uspješno položilo obrazovne programe Database Foundations i Java Foundations, a dvoje studenata je uspješno završilo i položilo obrazovne programe Java Programming i Database Desing and Programming in SQL.
Studenti su nastavu pratili putem webinara, uz konzultacije i mentorstvo voditelja programa dr.sc. Frane Urema prof.v.š.

Čestitamo uspješnim polaznicima na trudu i postignutom uspjehu

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Obavijest o nastupnom predavanju – mr.sc. Tomislav Ninić

Dana 02. srpnja 2018. godine, mr. sc. Tomislav Ninić, održat će nastupno predavanje u postupku izbora u nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja politologija, na temu „Katalonsko pitanje u komparaciji s Hrvatskom“.

Predavanje će se održati u prostorijama Veleučilišta u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, 22000 Šibenik, dvorana „K“, s početkom u 10:00 sati.

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Objavljen NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka ili obavljanja stručne prakse u okviru Erasmus+ programa

Na temelju Odluke (KLASA: 605-01/18-03/18; URBROJ: 2182/1-12/3-1-18-01), od 13/06/2018., dekan Veleučilišta u Šibeniku Ivan Malenica mag.iur. v.pred. raspisao je NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka ili obavljanja stručne prakse u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2018./2019., 2019./2020. i projekta 2018-1-HR01-KA103-046928

Više informacija potražite na linku: http://www.vus.hr/index3.php/?page_id=4417

erasmus16_tagline_1

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Veleučilište u Šibeniku prijavilo projekt pod nazivom EVOLVE TOGETHER na natječaj Europskog socijalnog fonda

Veleučilište u Šibeniku prijavilo je projekt pod nazivom EVOLVE TOGETHER na natječaj Europskog socijalnog fonda – „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“, koji se financira iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“. Nositelj projekta je Veleučilište u Šibeniku, dok su partneri Veleučilište u Slavonskom Brodu, Međimursko veleučilište u Čakovcu, Sveučilište Sjever, Libertas međunarodno sveučilište i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.
Glavni cilj projekta je razviti i unaprijediti preddiplomski stručni studijski program „Proizvodno strojarstvo“ te unaprijediti postojeći preddiplomski stručni studijski program „Turistički menadžment“.

Planirani trošak provedbe projekta je 3.968.329,65 kn.

esf_18

Objavljeno u Novosti veleučilišta

Oglasna ploča:

Stručni studij Menadžment:

Informatički menadžment

Turistički menadžment

Stručni studij Promet:
Cestovni promet

Stručni studij Upravni studij:
Uprava

Specijalistički diplomski stručni studij:
Menadžment

Izazovi današnjice

ISO9001:2015

zbor

index

index

CEEPUS

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

carnet

mspi