Nastavni predmeti:

Osnove računovodstva, Upravljanje troškovima, Financijske institucije i tržišta, Kontroling

 

Životopis:

Anita Grubišić, mag. oec., v. pred.

Anita Grubišić rođena je 05. travnja 1971. godine u Šibeniku. Majka je dvoje djece. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završava u Šibeniku, s odličnim uspjehom i oslobođenjem polaganja mature, zbog uspjeha na X. republičkom natjecanju iz računovodstva i financija, održanog 05.05.1989. godine u  Zagrebu, uz priznanje Saveza računovodstvenih i financijskih radnika Hrvatske.Daljnje školovanje nastavlja na Ekonomskom fakultetu u Splitu smjer računovodstvo i financije, gdje u veljači 1995. godine brani diplomski rad iz kolegija Računovodstvo i financije i stječe zvanje diplomiranog ekonomiste, te stručnu spremu VII/2.Završila je tečaj za Voditelja izradbe i provedbe projekata financiranih iz EU fondova kod Pučko otvoreno učilište Algebra iz Zagreba 2015. godine.Upisana je na doktorski studij pri Ekonomskom fakultetu Split.

Godine 1993. zaposlila se u poduzeću « COLIBRI» d.o.o. Šibenik, uvoz – izvoz, na radnom mjestu voditelja računovodstva i financija. 

Godine 1996. prelazi u tek registrirano poduzeće «ZNAKOM« d.o.o. Šibenik, za trgovinu i proizvodnju, gdje na rukovodnoj funkciji šefa računovodstva i financija  ustrojava sve službe poduzeća.

Godine 1998. započinje s radom na Visokoj školi za turistički menadžment Šibenik kao šef računovodstva i kao stručni suradnik iz kolegija «Računovodstvo i financije« i «Financijski menadžment i bankarstvo«, te je za te kolegije sudjelovala u izradi izvedbenog studijskog programa.

Godine 2000. započinje s honorarnim radom kao zastupnik u osiguranju za Sunce Cro, Fidelitas i Generali osiguranje. Iste godine stupa na dužnost direktora poduzeća Centar za turizam d.o.o. Šibenik u vlasništvu Visoke škole za turistički menadžment u Šibeniku.

Godine 2003. izabrana je za predavača na Visokoj školi za turistički menadžment u Šibeniku za kolegij Računovodstvo i financije.

Godine 2006.  na Veleučilištu u Šibeniku, predavač je na kolegijima Osnove računovodstva, Menadžersko računovodstvo i Financijske institucije i tržišta.

Godine 2007. postaje suradnik Algebra otvorenog učilišta Zagreb, Centra za obrazovanje u području knjigovodstva, računovodstva i financija.

Godine 2008. postaje predavač – vanjski suradnik Visoke škola za sportski menadžment ASPIRA iz Splita , a dvije godine kasnije i predavač – vanjski suradnik Visoke škola za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić iz Zaprešića.

Godine 2009. sve do izbora za vršiteljicu dužnosti dekana Veleučilišta u Šibeniku obnaša dužnost pročelnice Odjela menadžmenta Veleučilišta u Šibeniku.

Godine 2012. izabrana je u nastavno zvanje viši predavač, te izvodi nastavu (predavanja, seminare i vježbe) iz kolegija Osnove računovodstva, Menadžersko računovodstvo, Financijske institucije i tržišta i Upravljanje troškovima na Veleučilištu u Šibeniku te na Veleučilištu Baltazar Zaprešić.

Od 22. svibnja 2013. godine do izbora za vršiteljicu dužnosti dekana Veleučilišta u Šibeniku, bila član Upravnog vijeća Veleučilišta kao predstavnik zaposlenika.

Od 01. listopada 2013. godine Odlukom Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku izabrana je za vršiteljicu dužnosti dekana Veleučilišta u Šibeniku, a od 14. srpnja 2014. godine Odlukom Stručnog i Upravnog vijeća izabrana je za dekana Veleučilišta u Šibeniku za mandatno razdoblje do 30. rujna 2017. godine.

Od 01. listopada 2013. godine predsjednica je Upravnog vijeća Studentskog centra Šibenik, Veleučilišta u Šibeniku.

Aktivno je sudjelovala u aktivnostima osnivanja Studentske sportske udruge, gdje je bila predsjednica Nadzornog odbora i Član stegovnog povjerenstva. Ujedno je i član Upravnog odbora Udruge diplomiranih studenata „Alumni“.

Od 01. listopada 2017. godine do 30. rujna 2018. godine Vršiteljica je dužnosti dekana Visoke škole Aspira Split.

Mentor je na završnim i diplomskim radovima. Autor je znanstvenih i stručnih radova, nastavnih materijala, odražavala je javne nastupe na seminarima te sudjelovala na projektima.

 

 

 

# Dokument: Format: Veličina:
CV Anita Grubišić pdf 240.26 KB
Agencija za mobilnost i programe EU
ISO 9001
Erasmus + T4
MSPI
CEEPUS
Oracle academy
Shaping the future projekt
ENTO
Erasmus
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Dabar
Carnet
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja