Nastavni predmeti:

Komparativna javna uprava, Državna uprava i posebni upravni postupci

 

Životopis:

Izv. prof. dr.sc. BORIS LJUBANOVIĆ

Znanstveni novak (od 1998.) a zatim asistent, viši asistent, docent te izvanredni profesor iz predmeta Upravno pravo na Pravnom fakultetu u Osijeku; obavljao nastavu i ispite i na veleučilištima u Požegi i Vukovaru

Predstojnik Katedre za upravno pravo na Pravnom fakultetu u Osijeku.

Konzultant Svjetske banke i Ministarstva uprave na projektu Funkcionalna analiza državne uprave

Konzultant SIGMA-e na projektu Analiza posebnih upravnih postupaka u Republici Hrvatskoj.

Konzultant CARDS 2003 na projektu Potpora reformi državne službe i javne uprave

Suradnik na projektu Reforme Zakona o općem upravnom postupku

Suradnik na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, i to: Hrvatska javna uprava naspram renesansi države i globalizacije te Prilagodljivost hrvatskog kaznenog prava uvjetima tranzicije

Suradnik na EUNICOP projektu Pečuh – Osijek

Suradnik na DUNICOP projektu Pečuh – Osijek

Član Jean Monnet Katedre za europsko procesno pravo

Redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske

Član uredništva časopisa Hrvatska javna uprava, Zagreb  Član Stručne skupine za upravno postupanje i upravna pojednostavljenja osnovane od strane Ministarstva uprave

Voditelj diplomskog specijalističkog stručnog studija na Pravnom fakultetu u Osijeku

Profesor na doktorskom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Stečajni upravitelj

 

Bibliografija:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=253141 

 

Agencija za mobilnost i programe EU
Oracle academy
CEEPUS
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
ISO 9001
Dabar
MSPI
ENTO
Erasmus
Erasmus + T4
Shaping the future projekt
Carnet
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja