• Darijo Šego
  • KONZULTACIJE:
    Kabinet 21. / ponedjeljak od 14:00h do 15:00h; četvrtak od 13:30 h do 14:30 h
  •   darijo@vus.hr

 

Nastavni predmeti:

Infrastruktura cestovnog prometa ,Prometno i prostorno planiranje ,Prometni koridori i robni tokovi, Prometna logistika, Prometna geografija, Stručna praksa, Logistika i opskrbni lanci

 

Životopis:

Darijo Šego, univ.spec.traff.ing., v. pred.

Darijo Šego, univ. spec. traff., v. pred. rođen je u Šibeniku, gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. 2005. godine završio je Dodiplomski sveučilišni studij i 2013. Poslijediplomski specijalistički studij na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Od 2006. godine zaposlen je na Veleučilištu u Šibeniku, Preddiplomski stručni studij Promet kao vanjski suradnik, asistent, predavač i od 2017. godine kao viši predavač.

Sudjelovao je u međunarodnim programima ERASMUS i CEEPUS kao gost predavač iz područja prometa i logistike na Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Department of Logistic and Industrial Transportation in Katowice (Poljska), Goce Delcev University, Faculty of Tourism and Business Logistic, Štip/Skopje (Republika Makedonija) te Slovak University of Agriculture, Faculty of Agricultural Engineering, Nitra (Slovačka).

Autor je skripte iz kolegija Prometni koridori i robni tokovi (2016.), te autor i koautor nekoliko znanstvenih i stručnih članaka iz područja robnih tokova, cestovnih raskrižja, sigurnosti u prometu, logistike, javnog linijskog prijevoza i nautičkog turizma. Od mjeseca kolovoza 2019. godine obnaša dužnost predsjednika Sportske udruge studenata Veleučilišta u Šibeniku.

Na sjednici Vijeća odjela Promet održanoj 16. prosinca 2019. godine izabran je za Pročelnika Prediplomskog stručnog studija Promet na mandat od 4 godine.

 

Akademske i poslovne mreže: 

Popis publikacija (CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija) :

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|%C5%A1ego,%20darijo|text|author

 

LINKEDIN https://www.linkedin.com/in/darijo-sego-26863a65/

ACADEMIA https://fpz.academia.edu/DarijoSego

RESEARCHGATE https://www.researchgate.net/profile/Darijo_Sego

 

Erasmus + T4
ENTO
Shaping the future projekt
CEEPUS
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
ISO 9001
Oracle academy
Agencija za mobilnost i programe EU
Dabar
Erasmus
Carnet
MSPI
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja