Nastavni predmeti:

Financijski menadžment, Operacijski menadžment

 

Životopis:

Željko Deković,mag.oec., v.pred.

            Željko Deković, rođen 1958. godine u Šibeniku, završio je Ekonomski fakultet 1982. godine pri Sveučilištu u Splitu. Radio je u Hotelijerskom društvu "Solaris“d.d. Šibenik od srpnja 1983. godine do prosinca 2001. godine i u tom razdoblju je, između ostalog, obavljao poslove direktora financijsko računovodstvenog odjela i predsjednika uprave dioničkog društva "Solaris". U siječnju 2002. godine izabran je za direktora Hotelijerskog dioničkog društva Primošten na kojem mjestu je radio do lipnja 2003. godine. U narednom razdoblju je radio kao ravnatelj Javne ustanove "Sportski objekti Šibenik" u Šibeniku. Od srpnja 2004. g. do 2020. godine je vodio poslovnu jedinicu OTP banke u Šibeniku.

            Ovlašteni je računovođa i stalni je sudski vještak za financijsko računovodstvene poslove Županijskog suda u Šibeniku preko dvadeset godina te radi iste za Trgovački sud u Splitu i Općinski sud u Zadru. Surađivao je u specijaliziranim časopisima "Informator"- Zagreb, Računovodstvo, revizija i financije"- Zagreb, "Progres" – Zagreb i Računovodstvo i financije"- Zagreb. Objavio je sto dva stručna i znanstvena rada te sudjelovao i vodio čitav niz projekata, ekspertiza i vještačenja. Predavao je predmet računovodstvo pri Pučkom sveučilištu u  Šibeniku. Viši je predavač pri Veleučilištu u  Šibeniku za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije  i  fiskalna politika, Kolegij Financijski menadžment – Stručni studij Menadžment i Kolegij Operacijski menadžment – Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment.

            Napisao je knjigu Analiza financijskog poslovanja hotelijerskih poduzeća,Udžbenik Veleučilišta u Šibeniku, 2016., str. 497. i skriptu Mjerenje efikasnosti poslovanja u hotelijerskoj djelatnosti, Udžbenik Veleučilišta u Šibeniku, 2018., str. 113. U koautorstvu je napisao knjige: Primjena operacijskog menadžmenta: zbirka zadataka s teorijskim objašnjenjima /Željko Deković, Jelena Šišara - Šibenik: Veleučilište u Šibeniku, 2012., II dopunjeno i promijenjeno izdanje 2017., str. 583 i Zbirka zadataka iz financijskog menadžmenta, Udžbenik Veleučilišta u Šibeniku, 2018., str. /Željko Deković, Jelena Žaja, str. 205./, 

            Sudjelovao je na brojnim domaćim i inozemnim radionicama, konferencijama  i  simpozijima. Posjeduje velik broj stručnih uvjerenja i certifikata, uključujući i certifikat njemačkog CDG-a o uspješno savladanom programu restrukturiranja i sanacije turističkih dioničkih društava. Radio je kao vanjski savjetnik – industrijski stručnjak na unapređenju poslovanja hotelijerskih dioničkih društava u timu poslovnih savjetnika na osnovi ugovora s Udrugom poslovnih savjetnika Zagreb te kao financijski asistent u okviru Programa razvoja turizma na širem području Grada Knina CARDS 2002.

 

# Dokument: Format: Veličina:
Željko Deković CV 2020. pdf 281.38 KB
Agencija za mobilnost i programe EU
CEEPUS
Dabar
ISO 9001
ENTO
Carnet
Oracle academy
Erasmus
Erasmus + T4
MSPI
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Shaping the future projekt
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja