• Ivan Malenica
  • KONZULTACIJE:
    Kabinet C / ponedjeljak, 12:00 h - 13:00 h
  •   ivanm@vus.hr

 

Nastavni predmeti:

Upravno pravo, Upravno procesno pravo, Upravna praksa

 

Životopis:

dr.sc. Ivan Malenica, v. pred.

Rođen 21.srpnja 1985. u Šibeniku gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na pravnom fakultetu u Splitu diplomirao (2008.), Doktorsku disertaciju pod naslovom  “Izvršenje upravno-sudskih odluka u hrvatskom poredbenom pravu” obranio je na  posljediplomskom doktorskom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu , smjer Javno pravo i uprava. 

Zaposlio se na Veleučilištu u Šibeniku 2009. godine. godine, najprije kao asistent(2009), a zatim kao predavač(2013) za kolegij Upravno pravo i Upravno procesno pravo te viši predavač (2016) na istim kolegijima. Dužnost dekana Veleučilišta u Šibeniku obnašao je od listopada 2017. godine do srpnja 2019. godine kada biva imenovan minIstrom Uprave u Vladi RH. 

Stručni interesi obuhvaćaju javnu upravu i upravno pravo. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova u zbornicima s međunarodnom recenzijom te sudjelovao na više desetaka međunarodnih znanstveno stručnih konferecnija. Koautor je udžbenika Novo hrvatsko radno pravo – ogledi iz radnog prava i pravne prakse (2013-. 2016.,). Član je Savjeta za razvoj javne uprave, Ministarstvo uprave(2018.-)

 

MSPI
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Shaping the future projekt
Dabar
Erasmus
Agencija za mobilnost i programe EU
ENTO
Oracle academy
Carnet
ISO 9001
CEEPUS
Erasmus + T4
Copyright © 2022 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja